Szkoła Podstawowa nr 20 im. 2 Morskiego Pułku Strzelców
81-575 Gdynia, ul. Starodworcowa 36
sobota, 19 kwietnia 2014
Nasze Menu
Strona główna
Ciekawe strony
Szkoła
Historia Szkoły
Dyrekcja Szkoły
Nauczyciele
Pedagog szkolny
Na gorąco
Projekt UE
Informacje
Życie Szkoły
Sukcesy Szkoły
Plan Zajęć
Samorząd Uczniowski
Biblioteka
Świetlica
Rada Rodziców
Dokumenty Szkoły
WSO
Publikacje
Twórczość Uczniowska
A to ciekawe
Kontakt
e-Dziennik
Nasze zdjęcia
Trochę humoru
Nick: Admin
------:
Tato masz dzisiaj takie małe zebranie rodziców w szkole.
-A co masz na myśli mówiąc małe?
-Ja, ty, wychowawczyni i dyrektor...
Sprawozdania-pedagogSPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA
ROK SZKOLNY 2012/2013


FORMY WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI

1. Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna.

a/ badania psychologiczno-pedagogiczne – diagnoza zaburzeń oraz trudności w nauce,
b/ badania logopedyczne,
c/ terapia logopedyczna
d/ badania przesiewowe w kierunku diagnozy dysleksji wśród uczniów klas I
e/ badania przesiewowe w kierunku znajomości zasad ortografii w klasach V
f/ badania przesiewowe wzroku – programem „Widzę” – klasy IV
g/ badania przesiewowe słuchu – program „Słyszę” – klasy „0” i I
h/ warsztaty – temat „Skuteczna nauka” – kl. V
i/ warsztaty – teamt „Agresja i przemoc – sposoby rozwiązywania konfliktów, radzenie sobie z emocjami” – kl. IV c

2. Policja

współpraca ma charakter prewencyjny , spotkania z Policją w klasach I – VI – realizacja programu „Bezpieczna szkoła”

3. Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej

• opieka nad uczniami, których rodziny są w trudnej sytuacji materialno – bytowej
- obiady bezpłatne
- wyprawki szkolne
• współpraca z zespołami interdyscyplinarnymi

4. Sąd – kuratorzy zawodowi , społeczni

- współpraca dotyczy opieki nad uczniami i rodzicami, którzy objęci są nadzorem kuratora (2 rodziny)

5. Badania diagnostyczne w Stowarzyszeniu Pomocy dla Rodzin i Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową – POMOST.
6. Współpraca z Centrum Zdrowia Psychicznego


FORMY POMOCY DLA RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNO-BYTOWEJ


1.Dożywianie – bezpłatne obiady – MOPS – 3 uczniów
- budżetowe – 19uczniów
- sponsor prywatny – 1 uczeń
- Razem – 23 uczniów

2. Pomoc rzeczowa
- Akcja „Zima” - zebrano 2656,00 zł., które przeznaczono na zakup nowej odzieży i paczek świątecznych. Odzież, paczki świąteczne przekazano 28 uczniom.

3. Dofinansowanie podręczników – 10 uczniów

4. Stypendium szkolne – 3 uczniów.

5. Przekazanie tornistrów wraz z wyposażeniem – 25 uczniów


POMOC DLA UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

1. Terapia pedagogiczna
- klasy I – III –28 uczniów
- klasy IV – VI – 40 uczniów
- na terenie PPP nr 1 - 2 uczniów
Razem 70 czniów
2. Zajęcia wyrównawcze - 169 uczniów

3. Terapia logopedyczna
a/ na terenie szkoły - klasy I –III - 12 uczniów
b/ na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 8 uczniów
Razem - 20 uczniów

4. Liczba uczniów skierowanych na badania psychologiczno-pedagogiczne w PPP nr 1 w Gdyni – 26 uczniów

5.Liczba uczniów ze stwierdzonymi deficytami:
 dysleksja – 32 uczniów
 ryzyko dysleksji – 5 uczniów
 deficyty – 48 uczniów
 ADHD - 2 uczniów
 nadpobudliwość psychoruchowa – 3 uczniów
Razem – 90 uczniów

6.Realizacja programu „Czytamy razem” propagowanego przez Polskie Towarzystwo Dysleksji – indywidualne zajęcia dla 6 uczniów prowadzone przez 6 nauczycieli wolontariuszy

7.Terapia indywidualna prowadzona przez pedagoga – 4 uczniów

8.Orzeczenie do indywidualnego nauczania – 1 uczeń
zamieszczono: wrzesień 2013


***********

SPRAWOZDANIE PEDAGOGA
za rok szkolny 2011/2012FORMY WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI


1. Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna

a/ badania psychologiczno-pedagogiczne – diagnoza zaburzeń oraz trudności w nauce
b/ badania logopedyczne
c/ terapia logopedyczna
d/ badania przesiewowe w kierunku diagnozy dysleksji wśród uczniów klas I
e/ badania przesiewowe w kierunku znajomości zasad ortografii w klasach V
f/ badania przesiewowe wzroku – programem „Widzę” – klasy IV
g/ badania przesiewowe słuchu – program „Słyszę” – klasy „0” i I
h/ warsztaty – temat „Skuteczna nauka” – kl. V
i/ warsztaty – temat „Agresja i przemoc – sposoby rozwiązywania konfliktów, radzenie sobie z emocjami” – kl. IV c

2. Policja

współpraca ma charakter prewencyjny, spotkania z Policją w klasach I – VI – realizacja programu „Bezpieczna szkoła”

3. Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej
- opieka nad uczniami, których rodziny są w trudnej sytuacji materialno – bytowej:
- obiady bezpłatne
- wyprawki szkolne .
- współpraca z zespołami interdyscyplinarnymi

4. Sąd – kuratorzy zawodowi, społeczni
współpraca dotyczy opieki nad uczniami i rodzicami, którzy objęci są nadzorem kuratora (2 rodziny)

5. Badania diagnostyczne w Stowarzyszeniu Pomocy dla Rodzin i Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową – POMOST

6. Współpraca z Centrum Zdrowia Psychicznego


FORMY POMOCY DLA RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNO-BYTOWEJ


1. Dożywianie – bezpłatne obiady – MOPS – 4 uczniów, budżetowe – 23 uczniów
Razem – 27 uczniów
2. Pomoc rzeczowa

Akcja „Zima” - zebrano 2166,00 zł., które przeznaczono na zakup nowej odzieży i paczek świątecznych. Odzież, paczki świąteczne przekazano 30 uczniom.

3.Dofinansowanie podręczników – 11 uczniów

4. Stypendium szkolne – 9 uczniów

5. Zajęcia na basenie w czasie wakacji – 11 uczniów

6. Dofinansowanie wycieczek – 7 uczniów

7. Dofinansowanie wyjścia do kina, filharmonii – 6 uczniów


POMOC DLA UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

2. Terapia pedagogiczna
klasy I – III – 30 uczniów
klasy IV – VI – 47 uczniów
Razem 77 uczniów

2. Zajęcia wyrównawcze - 240 uczniów

3. Terapia logopedyczna
a/ na terenie szkoły - klasy I – III - 7 uczniów
b/ na terenie Poradni Psychol.-Pedagogicznej - 9 uczniów
Razem 16 uczniów

4. Liczba uczniów skierowanych na badania psych.-pedag. w PPP nr 1 w Gdyni – 35 uczniów

5. Liczba uczniów ze stwierdzonymi deficytami :

dysleksja – 44 uczniów
ryzyko dysleksji – 7 uczniów
deficyty – 56 uczniów
ADHD - 2 uczniów
Razem – 109 uczniów

2. Zajęcia socjoterapeutyczne „Umiem żyć w zgodzie ze sobą i z innymi” – 11

3. Realizacja programu „Czytamy razem” propagowanego przez Polskie Towarzystwo Dysleksji – indywidualne zajęcia dla 7 uczniów prowadzone przez 7 nauczycieli wolontariuszy

4. Terapia indywidualna prowadzona przez pedagoga – 7 uczniów

5. Orzeczenie do indywidualnego nauczania – 1 uczeń

pedagog szkolny
Anna Bandura
zamieszczono: wrzesień 2012


Agnieszka

© 2005 SP 20 Gdynia. Wszelkie prawa zastrzeżone.
engine powered by jPORTAL 2