Szkoła Podstawowa nr 20 im. 2 Morskiego Pułku Strzelców
81-575 Gdynia, ul. Starodworcowa 36
poniedziałek, 31 sierpnia 2015
Nasze Menu
Strona główna
Ciekawe strony
Szkoła
SP20
Historia Szkoły
Dyrekcja Szkoły
Nauczyciele
Pedagog szkolny
Na gorąco
Projekt UE
Informacje
Życie Szkoły
Sukcesy Szkoły
Plan Zajęć
Samorząd Uczniowski
Biblioteka
Świetlica
Rada Rodziców
Dokumenty Szkoły
WSO
Publikacje
Twórczość Uczniowska
Promujemy zdrowie
A to ciekawe
Kontakt
e-Dziennik
Nasze zdjęcia
Trochę humoru
Nick: Admin
------:
- Jasiu wymień pięć zwierząt żyjących w Afryce - mówi nauczycielka.
- Dwie małpy i trzy słonie.
Sprawozdania-pedagog


SPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA
I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015FORMY WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI


1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1

a/ badania psychologiczno-pedagogiczne – diagnozowanie zaburzeń oraz trudności w nauce w klasach 0
b/ badania logopedyczne – diagnoza zaburzeń w klasach 0 - I
c/ terapia logopedyczna
d/ konsultacje psychologiczne dla uczniów i rodziców
e/ warsztaty psychologiczne dla uczniów klas V-tych
• temat : „Skuteczna nauka”
f/ przeprowadzenie warsztatów dla rodziców uczniów z klas VI-tych przez psychologa na terenie szkoły
• temat: „Komunikacja interpersonalna, rola inteligencji emocjonalnej w rozwoju uczniów”
• temat: „Postawy rodzicielskie, budowanie autorytetu rodzica, sposoby rozwiązywania konfliktów”
g/ przeprowadzenie prelekcji dla rodziców uczniów klas I przez psychologa na terenie szkoły
• temat: „Rozwój emocjonalny uczniów 6,7-letnich, budowanie autorytetu nauczyciela”


2. Komisariat Policji

Współpraca z policją ma charakter profilaktyczny .
Policjant przeprowadził spotkania w klasach 0-III oraz VI w ramach realizacji programu profilaktyki „Bezpieczna szkoła”


3. Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej

Opieka nad uczniami z rodzin w trudnej sytuacji materialno-bytowej:
- bezpłatne obiady
- wyprawki szkolne
- współpraca z zespołami interdyscyplinarnymi

4. Sąd, kuratorzy zawodowi i społeczni

 współpraca dotyczy opieki nad uczniami i rodzicami, którzy objęci są nadzorem kuratora (1 rodzina)5. Badania diagnostyczne w Stowarzyszeniu Pomocy dla Rodzin i Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową „POMOST”

- diagnoza zaburzeń
- konsultacja psychologiczna dla rodziców i uczniów
- warsztaty terapeutyczne dla uczniów i rodziców


6. Współpraca z Centrum Zdrowia Psychicznego

- konsultacje neurologiczne
- konsultacje psychiatryczne


7. Gdyńska Grupa Trenerów i Terapeutów

Warsztaty przeprowadzone przez psychologów dla uczniów
• klasy VI – „Odpowiedzialność. Jak reagować na zachowania agresywne. Lista emocji, sposoby rozwiązywania konfliktów”


8. Warsztaty przeprowadzone przez pedagoga Annę Bandurę oraz spotkania z policją w ramach realizacji programu profilaktyki „Bezpieczna szkoła”


Klasy 0

a/ spotkanie z Policją – temat „Bezpieczeństwo ruchu drogowego” – 24.10.2014 – klasy 0a, 0b, 0c

b/ badanie logopedyczne przesiewowe diagnozujące zaburzenia mowy – 22.09.2014
Klasy I

a/ warsztaty – temat „Integracja klasy”
- klasa I e – 25.09.2014
- klasa I a – 26.09.2014
- klasa I b – 30.09.2014
- klasa I d – 01.10.2014
- klasa I c – 02.10.2014

b/ spotkanie z policją – temat „Bezpieczna droga do szkoły” – wszystkie klasy – 21.10.2014

Klasy II

a/ warsztaty – temat „Tolerancja. Szanuj siebie i innych”
- klasa II d – 13.01.2015
- klasa II c – 13.01.2015
- klasa II b – 15.01.2015
- klasa II a – 16.01.2015

b/ spotkanie z policja – temat „Zachowania w sytuacjach zagrożeń. Powiedz NIE obcemu . Bezpieczeństwo na drodze”
- wszystkie klasy II – 05.11.2014

Klasy III

a/ warsztaty - temat „Moje słabe i silne strony”
- klasa III c – 07.01.2015
- klasa III a – 08.01.2015
- klasa III d – 09.01.2015
- klasa III b – 12.01.2015

b/ spotkanie z policją – temat „Sposoby rozwiązywania konfliktów”
wszystkie klasy III – 19.11.2014

Klasy IV

a/ warsztaty – temat „Lubię siebie i innych. Tolerancja. Asertywne sposoby rozwiązywania konfliktów”
- klasa IV d – 26.11.2014
- klasa IV c – 26.11.2014
- klasa IV a – 19.01.2015
- klasa IV b – 20.01.2015

Klasy V

a/ warsztaty – temat „Sukces, porażka - jak sobie radzić. Normy i zasady. Skuteczna nauka”
- klasa V c – 29.10.2014
- klasa V a – 05.11.2014
- klasa V d – 12.11.2014
- klasa V b – 14.11.2014

Klasy VI

a/ warsztaty – temat „Odpowiedzialność. Normy i zasady. Agresja i przemoc psychiczna i fizyczna. Sposoby rozwiązywania konfliktów”
- klasa VI a – 04.11.2014
- klasa VI b – 27.11.2014
- klasa VI c – 27.11.2014

b/ spotkanie z policją – temat „Demoralizacja i przestępczość nieletnich. Praca policji i sądownictwa. Agresja i przemoc”
klasy VI a, VI b, VI c – 28.11.2014


EFEKTY:

- znajomość przepisów ruchu drogowego i zasad bezpieczeństwa wśród uczniów
- poznanie zasad tolerancji, wzajemnego szacunku, życzliwości
- zintegrowanie uczniów
- lepsza komunikacja w grupie
- poznanie sposobów rozwiązywania konfliktów
- rozwijanie współpracy wśród uczniów i uczenie odpowiedzialności za swoje działania
- poznanie sposobów radzenia sobie ze złością i gniewem
- poznanie elementów inteligencji emocjonalnej
- poznanie zasad komunikacji interpersonalnej
- poznanie przez uczniów higienicznego sposobu życia, sposobu odpoczynku oraz relaksacji.


FORMY POMOCY DLA RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNO-BYTOWEJ1. Dożywianie – bezpłatne obiady – Budżetowe – 28 uczniów

2. Pomoc rzeczowa

 Akcja „Zima" - zebrano 4328,70 zł. , które przeznaczono na zakup nowej odzieży i paczek świątecznych. Odzież, paczki świąteczne przekazano 30 uczniom.

3. Dofinansowanie podręczników – 21 uczniów

4. Stypendium szkolne – 4 uczniów

5. Dofinansowanie wyjazdów na wycieczki, wyjścia do kina, teatru – 11 uczniów

6. Jedna rodzina (3 dzieci) – paczka z żywnością na Święta Bożego Narodzenia.


POMOC DLA UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH


1. Terapia pedagogiczna

klasy I – III – 11 uczniów
klasy IV – VI – 47 uczniów
=========================
Razem 58 uczniów

2. Terapia logopedyczna
a/ na terenie szkoły - klasy I –III - 10 uczniów b/ na terenie Poradni Psychol.-Pedagogicznej - 11 uczniów

Razem - 21 uczniów

3. Liczba uczniów skierowanych na badania psych.-pedag. w PPP nr 1 w
Gdyni – 36 uczniów

4. Liczba uczniów ze stwierdzonymi deficytami :

 dysleksja – 20 uczniów
 deficyty – 56 uczniów
 nadpobudliwość psychoruchowa – 3
 Zespół Williamsa - 1 uczeń
 zaburzenia integracji sensorycznej – 1 uczeń
===============
Razem – 81 uczniów

5. Realizacja programu „Czytamy razem” propagowanego przez Polskie Towarzystwo Dysleksji – indywidualne zajęcia dla 10 uczniów prowadzone przez 10 nauczycieli wolontariuszy

6. Terapia indywidualna prowadzona przez pedagoga – 4 uczniów

7. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 1 uczeń

8. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju – 1 uczeń

9. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego – 1 uczeń
Agnieszka

© 2005 SP 20 Gdynia. Wszelkie prawa zastrzeżone.
engine powered by jPORTAL 2