+48 58 629 39 30 dwudziestka@sp20gdynia.pl

Rok szkolny 2018/2019

Klasy I-III
 • „Jesień w obiektywie dzieci” konkurs fotograficzny, rodzinny kl. I-III – Katarzyna Arkuszewska, Weronika Halicka-Stelmaszyk – wrzesień/październik
 • „Jesień wokół nas” konkurs plastyczny kl. I-III – Krystyna Warsińska, Wioletta Kozak – listopad
 • „Ilustrowany słownik języka angielskiego” konkurs plastyczny kl. II-III – Paulina Brzuchalska – listopad
 • Szkolny konkurs kolęd i pastorałek – Aleksandra Paliwoda, Alicja Kozłowska – grudzień
 • Konkurs piosenki  i poezji świąteczno-zimowej – Ewa Tlaga, Danuta Voigt – grudzień
 • „Niezwykłe anioły” szkolny konkurs plastyczno-techniczny kl. I-III, kl. IV-V – Anna Spaleniak, Alicja Kozłowska, Aleksandra Paliwoda – styczeń
 • „Jestem młodym badaczem” kl. I-III – Czacharowska Beata, Tarczyńska Małgorzata, Kozak Wioletta – luty/marzec
 • „Mój instrument muzyczny” świetlicowy konkurs plastyczno-techniczny – Aleksandra Paliwoda, Alicja Kozłowska – marzec
 • Rodzinne dyktando kl. I-III – Beata Czacharowska, Małgorzata Tarczyńska, Katarzyna Arkuszewska, Danuta Borysławska – marzec
 • Szkolny konkurs recytatorski „Piękna jest nasza poezja” – Renata Bławat – marzec
 • Szkolny konkurs ortograficzny dla klas II-III Ortograficzny gigant” – Danuta Borysławska, Beata Czacharowska – marzec
 • Konkurs międzyświetlicowy- plastyczny kl. I-III – Katarzyna Arkuszewska, Weronika Halicka-Stelmaszyk – marzec/kwiecień
 • Literacki konkurs związany z akcją „Cała Polska czyta dzieciom” kl. I-III – Beata Czacharowska, Danuta Voigt, Małgorzata Tarczyńska – marzec/kwiecień
 • „Mistrz kaligrafii” konkurs kaligraficzny kl. I – Krystyna Warsińska, Danuta Borysławska – kwiecień/maj
 • „Mistrz czytania” kl. I – Beata Czacharowska, Katarzyna Arkuszewska, Wiesława Cząstka – kwiecień/maj
 • Konkurs na najładniejszy zeszyt kl. I – Ewa Tlaga, Danuta Voigt – maj
 • Konkurs piosenki anglojęzycznej dla kl. I-III – Paulina Brzuchalska, Ewa Tlaga – maj/czerwiec
 • Konkurs matematyczny kl. I – Krystyna Warsińska, Wioletta Kozak – maj/czerwiec
 • Szkolny konkurs plastyczny „Wiersze J. Brzechwy i J. Tuwima w obrazach kl. I-II – Renata Bławat – czerwiec
 • Szkolny konkurs plastyczny „Projektuję okładkę ulubionej książki” kl. III – Renata Bławat – czerwiec
Klasy IV-VIII

konkurs organizatorzy Termin (miesiąc)
Szkolny konkurs przyrodniczy „Mój zielnik”-V-VIII Majcher Anna, Dados Katarzyna, Podgórski Waldemar, Chmiel Magdalena IX-X
Szkolny konkurs plastyczno-przyrodniczy „Gatunki zwierząt zagrożone wyginięciem” – kl. IV-VI Majcher Anna, Dados Katarzyna, Podgórski Waldemar, Chmiel Magdalena IX-X
Szkolny konkurs fotograficzno-przyrodniczy „Pory roku w obiektywie przyrodnika” – kl. IV-VIII Majcher Anna, Dados Katarzyna, Podgórski Waldemar, Chmiel Magdalena IX-V
Konkurs plastyczny -Kartka świąteczna na Boże Narodzenie – kl. IV-VIII Cząstka Wiesława, Kowalski Andrzej XII
Wielki Maraton Czytelniczy „Spotkacie nowych przyjaciół – kl. III Cząstka Wiesława Cały rok szkolny
Wielki Maraton Czytelniczy „Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca” – kl. IV-VI Cząstka Wiesława Cały rok szkolny
Konkurs plastyczny „Bohaterowie polskiej historii” – kl. V-VII Cząstka Wiesława, Kowalski Andrzej X-XI
Wielki Maraton Czytelniczy „W lustrze książki”- kl. IV-VI Mejer Katarzyna IX-VI

Konkurs fotograficzny „Tu jest moja ojczyzna” –

kl. I- VIII

Cząstka Wiesława, Mejer Katarzyna IX-XI
Konkurs plastyczno-językowy „Kaligram” – kl. IV-V Jankowska Agnieszka, Kiepuszewska Paulina, Zalewska Aleksandra X-XI
Konkurs kolęd i pastorałek Polak Joanna XII-I
Konkurs Biblijny dla kl. I-IV Krzych Krystyna, ks. Misiewicz Patryk I-II
Konkurs plastyczno-przyrodniczo- językowy „Dzień Ziemi”- plakat – kl. IV-VIII Majcher Anna, Dados Katarzyna, Podgórski Waldemar, Jankowska Agnieszka III-IV
Konkurs wiedzy o Konstytucji 3 Maja – kl. VI-VIII Krajewska Wioletta, Tartanus Przemysław IV
Szkolny konkurs ortograficzny „Dyktando roku”- kl. IV-VIII n-le języka polskiego V
Konkurs na logo festynu z okazji Dnia Dziecka Majcher Anna, Spaleniak Anna, Kozłowska Alicja, Ziniak Marta, Polak Joanna IV-VI
Konkurs na hasło festynu z okazji Dnia Dziecka Majcher Anna, Spaleniak Anna, Kozłowska Alicja, Ziniak Marta, Polak Joanna IV-VI
Konkurs plastyczny „Marzenia się spełniają” Majcher Anna, Spaleniak Anna, Kozłowska Alicja, Ziniak Marta, Polak Joanna IV-VI
Konkurs plastyczny „Fabryka Pisanek”- kl. IV-VIII Cząstka Wiesława, Kowalski Andrzej IV
Konkurs na plakat – „Dlaczego warto czytać książki”- kl. VII Cząstka Wiesława, Kowalski Andrzej V
Konkurs z okazji Dnia Ziemi-  kl. IV – VIII Chmiel Magdalena, Podgórski Waldemar, Dados Katarzyna IV
„Mistrz Czytania Klas Pierwszych” Arkuszewska Katarzyna, Czacharowska Beata, Cząstka Wiesława V
Szkolny konkurs wiedzy o USA i Wielkiej Brytanii – drużynowy dla klas VI-VIII Zalewska Aleksandra, Kiepuszewska Paulina, V-VI
Konkurs „Mam talent”- kl. IV-VIII Polak Joanna, Krajewska Wioletta V-VI
Konkurs informatyczny na grę komputerową w Scratchu Wieczerzyńska Agnieszka, Jaszińska-Kondrat Iwona IV
Uczestnictwo w konkursach międzyszkolnych: Zgodnie z harmonogramem organizatorów konkursów
Konkurs matematyczny, polonistyczny, języka angielskiego, fizyki, chemii, geografii, informatyki, historii organizowany przez Kuratorium Nauczyciele poszczególnych przedmiotów
„Top-dog” – konkurs ogólnopolski z języka angielskiego Jankowska Agnieszka, Kiepuszewska Paulina, Zalewska Aleksandra
Międzynarodowy konkurs matematyczny- „Kangurek”, „Kangur matematyczny” – kl. II-VIII Jasieńska Danuta, Jaszińska-Kondrat Iwona
Pomorskie mecze matematyczne Właszynowicz Katarzyna
Wojewódzki konkurs matematyczny – „Muszelka” Misztal Katarzyna,
Międzyszkolny konkurs matematyczny dla klas IV Piechocka Roksana
Konkurs interdyscyplinarny „Potyczki umysłów” Pettkowska Małgorzata
Konkurs wojewódzki – Konkurs recytatorski poezji polskiej Wiśniewska Ewelina
Międzyszkolny Konkurs fletowy „Hej kolęda” Polak Joanna, Krzych Krystyna
Międzyszkolny Konkurs Piosenki Europejskiej Polak Joanna
Międzyszkolny konkurs wiedzy o Gdyni Krajewska Wioletta
Międzyszkolne zawody komputerowe Wieczerzyńska Agnieszka, Jaszińska-Kondrat Iwona
Międzyszkolny Konkurs Biblijny – kl. I-IV Krzych Krystyna, ks. Misiewicz Patryk II
Wojewódzki Konkurs o „Janie Pawle II” – kl. IV-VIII Krzych Krystyna, Ks. Klajnys Adam V-VI
Nasze konkursy dodatkowe

SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW KLAS IV-VI DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SZKOLNYM KONKURSIE WIEDZY MITOLOGICZNEJ „STARCIE TYTANÓW”

TERMIN: 5 KWIETNIA 2019,  godz. 12.55, sala nr 7

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJĄ NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO DO 29 marca 2019

organizatorzy: Anna Duda -Szafranek i Ewelina Wiśniewska

oraz nauczyciele języka polskiego

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU MITOLOGICZNEGO „STARCIE TYTANÓW” W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W GDYNI

Cele konkursu:

-popularyzowanie wiedzy o mitach,
-rozwijanie wśród uczniów zainteresowań dorobkiem kultury ludzkiej,
-wdrażanie uczniów do samokształcenia,
-propagowanie atmosfery życzliwej rywalizacji.

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI.
 2. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny (obejmuje zagadnienia z historii i języka polskiego).
 3. Uczestnik wykazuje się znajomością:
  a) mitów greckich,
  b) bogów greckich, ich atrybutów i zakresu władzy, pokrewieństwa, a także bóstw i herosów,
  c) związków frazeologicznych.
 4. Zestaw zadań składać się będzie z 25 zadań wielokrotnego wyboru oraz zadań na dobieranie, zadań typu prawda- fałsz, zadań z luką i zadań krótkiej odpowiedzi.
 5. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni spośród uczestników, którzy zdobędą największą liczbę punktów. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca.
 6. W przypadku uzyskania tej samej liczby punków przewidziana jest dogrywka w formie testu.
 7. 7. Uczniowie zgłaszają swoje kandydatury nauczycielom języka polskiego w terminie do 29 marca 2019.
 8. Konkurs odbędzie się 5 kwietnia 2019 r. o godz. 12.55 w sali nr 7.
 9. Uczestników obowiązuje znajomość następujących mitów:

– Mit o powstaniu świata,                                                              -Mit o Dedalu i Ikarze
-Mit o wojnie trojańskiej,                                                               – Mit o Prometeuszu
-Mit o Demeter i Persefonie (Korze),                                           – Panteon bogów greckich
-Mit o Syzyfie,                                                                                  – Mit o królu Midasie
-Mit o Heraklesie,                                                                            -Mit o Minosie i Minotaurze
– Mit o Tezeuszu i Ariadnie,                                                           – Mit o Królestwie Piekieł (Hades; Tartar)

___________________________________________________________________________________________________________

Zapraszamy uczniów klas IV-VIII do udziału w konkursie fotograficznym
KONKURS FOTOGRAFICZNY- XI edycja
„Obserwuję przyrodę”

 1. Organizator: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.
 2. Uczestnicy konkursu: uczniowie klas IV-VIII, wyłącznie za pośrednictewm swoich szkół.
  3. Temat konkursu: OBSERWUJĘ PRZYRODĘ.
  4. Ostateczny termin dostarczenia prac w formie elektronicznej ( CD lub pendrive) do biblioteki szkolnej: 27 marca 2019r.
  Przygotowując pliki cyfrowe należy uwzględnic np. specyfikację: format JPG (najmniejsza kompresja/ najlepsza jakość), rozdzielczość: min 300dpi, plik nie większy niż 10 MB.
  5. Jedna osoba przekazuje na konkurs 1 fotografię wykonaną na terenie swojej gminy, ale na etapie szkolnym moża skonsultować w bibliotece więcej zdjęć i wspólnie wybrać najlepsze.
  Zezwala się na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. kontrast, nasycenie).
  Nie wolno łączyć kilku fotografii, stosować zabiegów selektywnych, dokonywać fotomontaży.
  6. Temat „Obserwuję przyrodę” ma przedstawiać na fotografii piękno otaczającej nas przyrody, która znajduje się w okolicy zamieszakania ucznia,
  z uwzględnieniem wód, lasów, reakcji przyrody, ukształtowania terenu, życia zwierząt  na łonie natury, reakcji przyrody na zachodzace w niej zmiany
  (np. zmiany pór roku), jak i te wywołane wpływem człowieka.
  Uczeń w trakcie poszukiwania miejsc do fotografowania powinien stawiac sobie pytania dotyczące zjawisk zachodzących w przyrodzie, prezentować postawę badawczą w poznawaniu prawidłowości świata przyrody przez poszukiwanie odpowiedzi na pytania: „dlaczego?”, „jak jest/”, „co się stanie, gdy?”.
  Ocena zdjęć : ocenie podlega m.in. treść, spojrzenie na otaczającą rzeczywistość, oryginalność ujęcia tematu, zgodność z tematem konkursu.
  7. Nagrodami w konkusie są nagrody rzeczowe dla laureatów: sprzęt rekreacyjno-sportowy, książki.
  8. Uczestnik przekazując fotografie na konkurs oświadcza, że jest autorem zdjęć i przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie

do nadesłanych zdjęć.
8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrazeniem zgody na bezpłatne wykorzystywanie przekazanych prac konkursowych w ramach działalności promocyjnej i reklamowej Związku Dolina Redy i Chylonki ( w prasie, katalogah i plakatach, wystawach oraz wszelkich innych wydawnictwach).

 1. Zestawienie wyników konkursu zostanie umieszczone na stronie www.kzg.pl do 30 maja 2019r. w zakładce Edukacja->Wyniki konkursów i działąń ekologicznych.

Szkolny koordynator konkursu: Wiesława Cząstka

______________________________________________________________________________________________________________

Konkurs przyrodniczo-fotograficzny dla klas IV-VIII
„Piękno wody”

 1. Celem konkursu jest przygotowanie przez uczniów fotografii obrazującej piękno wody w różnych stanach skupienia.
 2. Uczestnikami konkursu są uczniowie z klas 4-8.
 3. Zdjęcie należy wywołać w formacie13x18 (półmat).
 4. Termin oddania prac: 09.03.2019
 5. Prace powinny zawierać:
  – imię i nazwisko oraz klasę ucznia.
  – krótki opis miejsca w którym zostało zrobione zdjęcie
  – (3 zdania dołączone do fotografii na oddzielnej kartce).
 6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16.03.2019.
 7. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do powyższego regulaminu.

Organizatorzy:

Katarzyna Dados
Waldemar Podgórski
Magdalena Chmiel
Anna Majcher

 

AKTUALNOŚCI

Wiosna

Nadeszła upragniona wiosna. 21 marca, uczniowie klasy 3 b w poszukiwaniu pierwszych zwiastunów wiosny wybrali się na wycieczkę w okolice szkoły.Dzieci obserwowały zmiany zachodzące wiosną. Zauważyły pierwsze wiosenne kwiaty: krokusy i przebiśniegi, obserwowały pąki na...

czytaj dalej

Wyróżnienie dla Ani

W XXXVI edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej w etapie rejonowym wyróżnienie otrzymała  Anna Foryś z klasy VIIIb.  Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  Polonistki

czytaj dalej

IIc i I Dzień Wiosny

Ten wyjątkowy dzień postanowiliśmy uczcić wyjściem do kina na film pt.: „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Pierwsza tajemnica”. To było pierwsze zlecenie dla Detektywistycznego Biura Lassego i Mai! Przed rozpoczęciem ważnego konkursu, w szkole w Valleby, znika...

czytaj dalej

Gdyńska Giełda Szkół

Ósmoklasisto, już 1 kwietnia 2019 r. w Gdyńskiej hali Arena odbędzie się Giełda szkół. Szczegóły pod linkiem: http://edukacja.gdynia.pl/rekrutacja-do-szkol-srednich-niezbednik-absolwenta/  

czytaj dalej

I miejsce uczniów klas IV w konkursie matematycznym

W sobotę 9 marca w Szkole Podstawowej numer 21 miał miejsce kolejny etap Konkursu Matematycznego dla klas IV, do którego zakwalifikowało się troje naszych uczniów - Kalina Kamińska, Agata Koropecka oraz Bartosz Trawiński. Uczniowie w ciągu jednej godziny musieli...

czytaj dalej

Konkurs recytatorski

W eliminacjach szkolnych do XXXVI Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej wzięło udział 29 uczniów z klas IV-VIII. Jury w składzie: Wiesława Cząstka, Małgorzata Pettkowska i Ewelina Wiśniewska oceniało konkursowiczów w kategoriach wiekowych klas IV-VI i VII-VIII...

czytaj dalej

Karnawał trwa!

4 lutego 2019r. w naszej szkole odbył się bal karnawałowy dla klas I-III. Dzieci przeżyły piękny czas bawiąc się w rytmie znanych przebojów. Zabawę animowali pracownicy szkoły tańca „Szczepan”, a wychowawcy towarzyszyli swoim uczniom na parkiecie. Niektóre zabawy...

czytaj dalej

XIV Megaolimpiada wiedzy

30 i 31 stycznia dziesięcioro uczniów naszej szkoły z klas drugich i trzecich wzięło udział w XIV Megaolimpiadzie Wiedzy pod patronatem Pomorskiego Kuratorium Oświaty. Konkursy odbywały się w trzech kategoriach: Konkurs matematyczno-przyrodniczy Konkurs ortograficzny...

czytaj dalej

Promocja zdrowia – cz. 1

Tradycją naszej szkoły jest podejmowanie każdego roku działań na rzecz promocji zdrowia. Naszym celem jest kształtowanie w uczniach postaw prozdrowotnych i rozwijanie wiedzy na ten temat. W tym roku szkolnym w klasach I- III zajmujemy się tematyką zdrowego stylu...

czytaj dalej

„Niezwykłe Anioły” – wyniki konkursu

Wyniki konkursu plastycznego „niezwykłe anioły” dla klas I-III oraz IV-V   Klasy IV–V: MIEJCE I - Dębińska Lena (kl. IVa) i Szumacher Kamila (kl. IVa) Klasy I–III: MIEJSCE I – Pisarek Łucja (kl. IIIb) MIEJSCE II – Bańczerowska Urszula (kl. IIa) MIEJSCE III –...

czytaj dalej