+48 58 629 39 30 dwudziestka@sp20gdynia.pl

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO-TECHNICZNEGO „NIEZWYKŁE ANIOŁY”

1. WARUNKI UCZESTNICTWA: do udziału w konkursie zapraszamy uczniów kl. I-III oraz uczniów klas IV-V.

2. TEMATYKA KONKURSU: wykonanie przestrzennej pracy plastyczno-technicznej pt. „Niezwykłe anioły” z różnorodnych przedmiotów codziennego użytku.

3. TERMIN DOSTARCZANIA PRAC: 11.12.2018-11.01.2019 r.

4. CELE KONKURSU:

– rozwijanie kreatywności i twórczej aktywności dzieci
– doskonalenie różnorodnych technik i form plastycznych.

5. ZASADY OGÓLNE:

– każdy z uczestników może zgłosić jedną pracę przestrzenną wykonaną dowolną techniką
– prace płaskie nie będą podlegały ocenie konkursowej
– prace nagrodzone przez Jury konkursu będą zaprezentowane na terenie szkoły oraz stronie internetowej
– pracę należy dostarczyć osobiście do świetlicy szkolnej
– prace przechodzą na własność organizatorów konkursu

Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych (imię i nazwisko, klasa) przez organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

6. KRYTERIA OCENY:

– oryginalność i pomysłowość pracy
– zgodność z tematem konkursu i wymogami regulaminowymi
– dobór techniki i materiałów
– wkład pracy ucznia.

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym 2019 roku. Ogłoszenie wyników będzie umieszczone na stronie szkoły, w zakładce „aktualności”.

Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

Zapraszamy do udziału w konkursie!
Aleksandra Paliwoda i Anna Spaleniak