+48 58 629 39 30/ +48 573 006 705 dwudziestka@sp20gdynia.pl

OBIADY

Regulamin płatności za obiady oraz korzystania ze stołówki szkolnej w SP20 - rok szk. 2020/2021
 1. Przyjmowanie kart zgłoszenia na następny rok szkolny odbywa się od 15 maja do 15 czerwca bieżącego roku. Karty obiadowe należy dostarczyć do pokoju administracji pok. 14 oraz wpisać się do ewidencji. W przypadku wolnych miejsc, dopuszcza się przyjmowanie kart po terminie.
 2. Możliwości lokalowo – organizacyjne szkoły ograniczają liczbę wydawanych obiadów i w związku z tym pierwszeństwo korzystania ze stołówki szkolnej mają uczniowie klas młodszych i dzieci z chorobami przewlekłymi.
  Opłaty wnoszone są z góry od 20-go do 27-go  dnia, każdego miesiąca poprzedzającego opłacany miesiąc. Wyjątek stanowi  WRZESIEŃ – opłacamy wyłącznie w pierwszych dwóch dniach pracujących września oraz  STYCZEŃ – opłacamy wyłącznie w pierwszych dwóch dniach pracujących stycznia. Dokładne informacje dotyczące kwoty oraz daty wpłat określa harmonogram, który jest podany do wiadomości na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej szkoły sp20gdynia.pl.
  W związku z zamknięciem roku finansowego nie ma możliwości wpłat w grudniu za miesiąc styczeń. Wpłaty przelewem zrobione w grudniu za styczeń będą w miarę możliwości zwracane na konto nadawcy lub trafią na konto Gminy Miasta Gdyni.
 3. Kwota wpłaty uzależniona jest od ilości dni obiadowych w danym miesiącu. Koszt jednego obiadu wynika z kalkulacji przeprowadzanej corocznie na podstawie rozstrzygniętego przetargu (koszt obiadu w 2019r. – 3,80 zł). Istnieje możliwość wybrania poszczególnych dni żywieniowych (np. same wtorki, bez piątków itp.).
 4. W przypadku braku opłaty w wyznaczonym terminie, uczeń nie będzie mógł korzystać z obiadów w danym miesiącu . Przelewy, które wpłyną po wyznaczonym terminie, zostaną zwrócone każdorazowo nadawcy.
 5. Wpłaty gotówkowe za obiady w Szkole Podstawowej nr 20 przyjmowane są w sekretariacie szkoły zgodnie z harmonogramem. Pierwsze trzy dni robocze września oraz stycznia są dniami bez obiadów.
 6. Płatności za żywienie uczniów można dokonywać w postaci przelewu na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej nr 20:
  Bank PKO BP  34 1440 1026 0000 0000 1255 6837
 7. Za prawidłowo dokonaną wpłatę za obiady uznaje się kwotę należności określonej przez szkołę w harmonogramie płatności, z podaniem wymaganych informacji w tytule przelewu:
  – imię i nazwisko dziecka,
  – klasa
  – określenie za jaki miesiąc – w sytuacji,  gdy nie jest to pełna wpłata, konieczne jest podanie dni, w których dziecka nie będzie na obiedzie (np. bez piątków)  lub których dni dotyczy płatność (np. same wtorki).
 8. Odliczeń i korekt w wysokości wpłat dokonuje wyłącznie upoważniony pracownik szkoły – intendent. Przelewy bez konsultacji z intendentem powinny być zrobione na pełną  kwotę podaną w harmonogramie. W celu dokonania odliczeń odpisów oraz potwierdzenia kwoty do zapłaty po odliczeniach, konieczny jest kontakt telefoniczny: 58 669 03 64 lub e-mailowy blankenburg@sp20gdynia.pl.
 9. Nadpłaty na koniec roku kalendarzowego oraz szkolnego zwracane są przelewem na konto lub oddawane uczniom w formie gotówki.
 10. Odwołanie posiłków następuje poprzez wysłanie wiadomości  SMS  na numer  telefonu służbowego:  573 006 705  lub telefoniczne od poniedziałku do piątku w dniu poprzedzającym odwoływany obiad do godziny 15. 30, pod numerem telefonu 58 669 03 64 Informacja SMS powinna zawierać: nazwisko i imię ucznia, klasę, imię i nazwisko osoby zgłaszającej (odpis – Jan Nowak, kl. VIII A,  24-28.09.2018r., Piotr Nowak).
  Nieobecności uczniów na obiedzie związane z wycieczkami zgłaszają wychowawcy klas.
 11. W związku z zamknięciem roku finansowego w miesiącach grudniu i czerwcu rodzice/opiekunowie prawni powinni zgłaszać odpisy do dnia 10-go grudnia/czerwca. Jeżeli 10 grudnia/czerwca  wypadnie w dzień wolny (sobota, niedziela) zgłoszenia należy dokonać w piątek przed w/w dniem.
 12. W przypadku całkowitej rezygnacji dziecka z obiadów należy złożyć  oświadczenie o rezygnacji z posiłków e-mailem e.blankenburg@sp20gdynia.pl  lub osobiście przed rozpoczęciem miesiąca, w którym ma  nastąpić rezygnacja.
 13. Uprawnionymi do korzystania ze stołówki szkolnej są wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni.
 14. Rodzice uczniów, którzy znajdują się w udokumentowanej trudnej sytuacji materialnej, bądź rodzinnej, mogą zgłosić się z wnioskiem o wsparcie do pedagoga szkolnego.
 15. Koszty posiłków wydawanych przez stołówkę szkolną uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej pokrywane są ze środków otrzymywanych z:
  – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  – funduszy od sponsorów.
 16. Pracownicy zatrudnieni na stanowisku kucharza i pomocy kuchennej uprawnieni są do korzystania z bezpłatnego wyżywienia w czasie wykonywania pracy i w okresie prowadzenia żywienia w szkole.
 17. Wydawanie posiłków odbywa się w godzinach: od 11.30 do 13.50.
 18. Przed stołówką oraz na stronie internetowej szkoły zamieszczony jest tygodniowy jadłospis. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.
 19. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w jadalni czuwają kierownik stołówki, nauczyciel dyżurujący lub wychowawcy świetlicy.
 20. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
 21. Po spożyciu obiadu niezwłocznie należy ustąpić miejsca innym, a brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
 22. Uczniowie mogą zgłaszać propozycje dań do jadłospisu do intendenta.
 23. W stołówce obowiązuje obuwie zamienne. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej zobowiązani są do pozostawienia kurtek i plecaków poza stołówką.
 24. Stołówka szkolna nie wydaje obiadów na wynos. Decyzja ta podyktowana jest względami sanitarnymi.
 25. Ze względów sanitarno-epidemiologicznych podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek (rodzice oraz inne osoby proszone są o nie wchodzenie do stołówki podczas obiadu).

Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane przez Dyrektora Szkoły.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2019r.  Z tym dniem tracą również moc dotychczasowo obowiązujące regulaminy w tym zakresie.

 

Płatności za obiady - harmonogram październik, listopad, grudzień 2020

Prosimy o dokonywanie wpłat za obiady w następujących kwotach oraz w ściśle podanych terminach:

Płatność tylko za dany miesiąc, zgodnie z poniższym harmonogramem.

 • Opłata za październik:
  termin płatności 20-27 września
  kwota 88 zł – 22 dni żywieniowe
  Opłata za listopad:
  termin płatności 20-27 października
  kwota 80 zł – 20 dni żywieniowych
  lub 68 zł – 17 dni żywieniowych (17, 18 i 19.11.2020 – próbne egz. kl. 8)
  11 listopada Święto Niepodległości 
 • Opłata za grudzień:
  termin płatności 20-27 listpada
  kwota 60 zł – 15 dni żywieniowych
  22.12.2020 – Wigilie klasowe
  23.12-31.12.2020 – świąteczna przerwa

Prosimy o NIE PŁACENIE w grudniu za styczeń. Termin płatności za styczeń: 04-05.01.2021 r.

Stawka obiadowa za rok 2021 znana będzie dopiero po przeprowadzeniu przetargu.

Prosimy o terminowe wpłaty w sekretariacie szkoły lub na konto:
BANK PKO BP 34 1440 1026 0000 0000 1255 6837
Przypominamy – brak wpłaty w terminie skutkuje brakiem obiadów w danym miesiącu.

Odwołanie obiadów - rok szk. 2020/2021

 

Odwołanie posiłków następuje poprzez wysłanie wiadomości  SMS  na numer  telefonu służbowego:  573-006-705  lub telefoniczne od poniedziałku do piątku w dniu poprzedzającym odwoływany obiad do godziny 15. 30, pod numerem telefonu 58 669 03 64 Informacja SMS powinna zawierać: nazwisko i imię ucznia, klasę, imię i nazwisko osoby zgłaszającej (odpis – Jan Nowak, kl. VIII A,  24-28.09.2018r., Piotr Nowak).

 

Jadłospis - rok szk. 2020/2021

na okres od 1.03.2021 r. do 5.03.2021 r.

 

PONIEDZIAŁEK 1.03.2021 r.

Naleśniki z powidłami (1, 3, 7) 150 g
Bukiet warzywno-owocowy 100g
Koktajl zielony jarmużowo-bananowy 150 ml
648 kcal

PRODUKTY DO PRZYGOTOWANIA POSIŁKU mąka pszenna , jajka, mleko 3,2%, olej, powidła, jogurt  naturalny, cukier waniliowy, cukier puder,  marchew, kalafior, ananas,  jarmuż, banan, sok jabłkowy, cytryna oraz przyprawy

WTOREK 2.03.2021 r.

Kotlet z czerwonej soczewicy (1, 3) 100 g
Bukiet warzywno-owocowy 100 g
Frytki z buraków i pietruszki 150 g
 Herbata miętowa, mandarynka 200 ml/szt.
680 kcal

PRODUKTY DO PRZYGOTOWANIA POSIŁKU soczewica czerwona,  jajka, bułka tarta, marchew, cebula, czosnek, natka pietruszki, koper, olej, sałata lodowa,  papryka czerwona i żółta, ogórek świeży, kukurydza konserwowa, koper, olej, cytryna, cukier puder, pieprz,  buraki, pietruszka korzeń, olej, woda, herbata miętowa, cukier oraz przyprawy

ŚRODA 3.03.2021 r.

Jajka w sosie musztardowym (1, 3, 7) 135g
Ziemniaki puree (7) 150 g
Bukiet warzyw z masłem i słonecznikiem (7, 10) 100 g
Kompot wieloowocowy, gruszka 200 ml/szt.
652 kcal

PRODUKTY DO PRZYGOTOWANIA POSIŁKU makaron spaghetti jasny, makaron spaghetti pełnoziarnisty olej, łopatka mielona, marchew, seler, pietrucha, koncentrat pomidorowy, cebula, czosnek. woda, herbata miętowa w saszetkach, cukier oraz przyprawy

CZWARTEK 4.03.2021 r.

Piersi z kurczaka w sosie śmietanowo-brokułowym (1, 7) 135 g
Makaron (7) 80g
Mini marchewka z masłem (7) 100 g
Herbata z cytryną, jabłko 200 ml/szt.
663 kcal

PRODUKTY DO PRZYGOTOWANIA POSIŁKU piersi z kurczaka, brokuły, śmietana 15 i 22%, olej, masło, mąka, makaron wstążka, mini marchew z pieca, masło, woda, herbata „Saga” cytryna, cukier oraz przyprawy

PIĄTEK 5.03.2021 r.

Panierowany morszczuk po Grecku (1, 3, 7, 9) 100g
Ryż na sypko na liściu sałaty (7) 70 g
Kompot, banan 200 ml/szt.
590 kcal

PRODUKTY DO PRZYGOTOWANIA POSIŁKU filet z morszczuka, olej, bułka tarta, jajka, mąka, mleko, sałata karbowana, ryż, masło, kompot malinowy, cukier oraz przyprawy
PRZYPRAWY sól, pieprz, oregano, majeranek, lubczyk, bazylia, tymianek, liść laurowy, ziele angielskie


Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności,  które ze szczególnym uwzględnieniem alergenów, muszą być łatwo dostępne tak, aby rodzic miał świadomość, że w odniesieniu do danej żywności występują kwestie związane z alergiami  i nietolerancją pokarmową.

W związku z powyższym przy jadłospisie będzie można znaleźć spis alergenów, a przy każdym daniu numer alergenu jaki zawiera to danie.

Numery alergenów występujących w posiłkach:
1. Zboża zawierające gluten (pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, pszenica kamut) 2. Skorupiaki i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 3. Jaja i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 4. Ryby i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 5. Orzeszki ziemne (arachidowe i produkty przygotowane na ich bazie) 6. Soja i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 7. Mleko i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 8. Orzechy (migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzechy pekan, orzechy brazylijskie, orzechy pistacjowe, orzechy makadamia lub orzechy oraz produkty przygotowane na ich bazie) 9. Seler i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 10. Gorczyca i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 12. Dwutlenek siarki 13. Łubin (produkty przygotowane na ich bazie) 14. Mięczaki (produkty przygotowane na ich bazie)