+48 58 629 39 30 dwudziestka@sp20gdynia.pl

OBIADY

Regulamin płatności za obiady oraz korzystania ze stołówki szkolnej w SP20 - rok szk. 2019/2020
 1. Przyjmowanie kart zgłoszenia na następny rok szkolny odbywa się od 15 maja do 15 czerwca bieżącego roku. Karty obiadowe należy dostarczyć do pokoju administracji pok. 14 oraz wpisać się do ewidencji. W przypadku wolnych miejsc, dopuszcza się przyjmowanie kart po terminie.
 2. Możliwości lokalowo – organizacyjne szkoły ograniczają liczbę wydawanych obiadów i w związku z tym pierwszeństwo korzystania ze stołówki szkolnej mają uczniowie klas młodszych i dzieci z chorobami przewlekłymi.
  Opłaty wnoszone są z góry od 20-go do 27-go  dnia, każdego miesiąca poprzedzającego opłacany miesiąc. Wyjątek stanowi  WRZESIEŃ – opłacamy wyłącznie w pierwszych dwóch dniach pracujących września oraz  STYCZEŃ – opłacamy wyłącznie w pierwszych dwóch dniach pracujących stycznia. Dokładne informacje dotyczące kwoty oraz daty wpłat określa harmonogram, który jest podany do wiadomości na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej szkoły sp20gdynia.pl.
  W związku z zamknięciem roku finansowego nie ma możliwości wpłat w grudniu za miesiąc styczeń. Wpłaty przelewem zrobione w grudniu za styczeń będą w miarę możliwości zwracane na konto nadawcy lub trafią na konto Gminy Miasta Gdyni.
 3. Kwota wpłaty uzależniona jest od ilości dni obiadowych w danym miesiącu. Koszt jednego obiadu wynika z kalkulacji przeprowadzanej corocznie na podstawie rozstrzygniętego przetargu (koszt obiadu w 2019r. – 3,80 zł). Istnieje możliwość wybrania poszczególnych dni żywieniowych (np. same wtorki, bez piątków itp.).
 4. W przypadku braku opłaty w wyznaczonym terminie, uczeń nie będzie mógł korzystać z obiadów w danym miesiącu . Przelewy, które wpłyną po wyznaczonym terminie, zostaną zwrócone każdorazowo nadawcy.
 5. Wpłaty gotówkowe za obiady w Szkole Podstawowej nr 20 przyjmowane są w sekretariacie szkoły zgodnie z harmonogramem. Pierwsze trzy dni robocze września oraz stycznia są dniami bez obiadów.
 6. Płatności za żywienie uczniów można dokonywać w postaci przelewu na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej nr 20:
  Bank PKO BP  34 1440 1026 0000 0000 1255 6837
 7. Za prawidłowo dokonaną wpłatę za obiady uznaje się kwotę należności określonej przez szkołę w harmonogramie płatności, z podaniem wymaganych informacji w tytule przelewu:
  – imię i nazwisko dziecka,
  – klasa
  – określenie za jaki miesiąc – w sytuacji,  gdy nie jest to pełna wpłata, konieczne jest podanie dni, w których dziecka nie będzie na obiedzie (np. bez piątków)  lub których dni dotyczy płatność (np. same wtorki).
 8. Odliczeń i korekt w wysokości wpłat dokonuje wyłącznie upoważniony pracownik szkoły – intendent. Przelewy bez konsultacji z intendentem powinny być zrobione na pełną  kwotę podaną w harmonogramie. W celu dokonania odliczeń odpisów oraz potwierdzenia kwoty do zapłaty po odliczeniach, konieczny jest kontakt telefoniczny: 58 669 03 64 lub e-mailowy blankenburg@sp20gdynia.pl.
 9. Nadpłaty na koniec roku kalendarzowego oraz szkolnego zwracane są przelewem na konto lub oddawane uczniom w formie gotówki.
 10. Odwołanie posiłków następuje poprzez wysłanie wiadomości  SMS  na numer  telefonu służbowego:  573 006 706  lub telefoniczne od poniedziałku do piątku w dniu poprzedzającym odwoływany obiad do godziny 15. 30, pod numerem telefonu 58 669 03 64 Informacja SMS powinna zawierać: nazwisko i imię ucznia, klasę, imię i nazwisko osoby zgłaszającej (odpis – Jan Nowak, kl. VIII A,  24-28.09.2018r., Piotr Nowak).
  Nieobecności uczniów na obiedzie związane z wycieczkami zgłaszają wychowawcy klas.
 11. W związku z zamknięciem roku finansowego w miesiącach grudniu i czerwcu rodzice/opiekunowie prawni powinni zgłaszać odpisy do dnia 10-go grudnia/czerwca. Jeżeli 10 grudnia/czerwca  wypadnie w dzień wolny (sobota, niedziela) zgłoszenia należy dokonać w piątek przed w/w dniem.
 12. W przypadku całkowitej rezygnacji dziecka z obiadów należy złożyć  oświadczenie o rezygnacji z posiłków e-mailem e.blankenburg@sp20gdynia.pl  lub osobiście przed rozpoczęciem miesiąca, w którym ma  nastąpić rezygnacja.
 13. Uprawnionymi do korzystania ze stołówki szkolnej są wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni.
 14. Rodzice uczniów, którzy znajdują się w udokumentowanej trudnej sytuacji materialnej, bądź rodzinnej, mogą zgłosić się z wnioskiem o wsparcie do pedagoga szkolnego.
 15. Koszty posiłków wydawanych przez stołówkę szkolną uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej pokrywane są ze środków otrzymywanych z:
  – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  – funduszy od sponsorów.
 16. Pracownicy zatrudnieni na stanowisku kucharza i pomocy kuchennej uprawnieni są do korzystania z bezpłatnego wyżywienia w czasie wykonywania pracy i w okresie prowadzenia żywienia w szkole.
 17. Wydawanie posiłków odbywa się w godzinach: od 11.30 do 13.50.
 18. Przed stołówką oraz na stronie internetowej szkoły zamieszczony jest tygodniowy jadłospis. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.
 19. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w jadalni czuwają kierownik stołówki, nauczyciel dyżurujący lub wychowawcy świetlicy.
 20. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
 21. Po spożyciu obiadu niezwłocznie należy ustąpić miejsca innym, a brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
 22. Uczniowie mogą zgłaszać propozycje dań do jadłospisu do intendenta.
 23. W stołówce obowiązuje obuwie zamienne. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej zobowiązani są do pozostawienia kurtek i plecaków poza stołówką.
 24. Stołówka szkolna nie wydaje obiadów na wynos. Decyzja ta podyktowana jest względami sanitarnymi.
 25. Ze względów sanitarno-epidemiologicznych podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek (rodzice oraz inne osoby proszone są o nie wchodzenie do stołówki podczas obiadu).

Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane przez Dyrektora Szkoły.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2019r.  Z tym dniem tracą również moc dotychczasowo obowiązujące regulaminy w tym zakresie.

 

Płatności za obiady - harmonogram wrzesień-grudzień 2019

Prosimy o dokonywanie wpłat za obiady w następujących kwotach oraz w ściśle podanych terminach:

Płatność tylko za dany miesiąc, zgodnie z poniższym harmonogramem.

 • Opłata za wrzesień:
  termin 2-3 września
  kwota 68,40zł – 18 dni żywieniowych
  (obiady od 5 września)
 • Opłata za październik:
  termin 20-27 września
  kwota 87,40zł – 23 dni żywieniowe
 • Opłata za listopad:
  termin 20-27 października
  (1 listopada i 11 listopada – dni świąteczne oraz 12, 13 i 14 listopada próbne egzaminy kl. 8)
  kwota 72,20zł – 19 dni żywieniowych
  lub
  kwota 60,80 zł – 16 dni żywieniowych
 • Opłata za grudzień:
  termin 20-27 listopada
  kwota 53,20zł – 14 dni żywieniowych
  (20 grudnia – wigilie klasowe, 23-31 grudnia zimowa przerwa świąteczna)

Prosimy o terminowe wpłaty w sekretariacie szkoły lub na konto:
BANK PKO BP 34 1440 1026 0000 0000 1255 6837
Przypominamy – brak wpłaty w terminie skutkuje brakiem obiadów w danym miesiącu.

Odwołanie obiadów - rok szk. 2019/2020

 

Odwołanie posiłków następuje poprzez wysłanie wiadomości  SMS  na numer  telefonu służbowego:  573 006 706  lub telefoniczne od poniedziałku do piątku w dniu poprzedzającym odwoływany obiad do godziny 15. 30, pod numerem telefonu 58 669 03 64 Informacja SMS powinna zawierać: nazwisko i imię ucznia, klasę, imię i nazwisko osoby zgłaszającej (odpis – Jan Nowak, kl. VIII A,  24-28.09.2018r., Piotr Nowak).

 

Jadłospis - rok szk. 2019/2020

na okres od 9.12.2019 r. do 13.12.2019 r.

 

PONIEDZIAŁEK 9.12.2019 r.

Zupa grochowa z ziemniakami i pieczywem (1, 9) 300 ml
Racuchy z jabłkami i cukrem pudrem (1, 3, 7) 100/200 g
Napój jogurtowo-truskawkowy, owoc, warzywo (7) 250 ml/szt.
684 kcal

PRODUKTY DO PRZYGOTOWANIA POSIŁKU woda, buraki, ziemniaki, groch łuskany, kura, marchew, seler, por, pietrucha, natka pietruszki, bułka pszenna, mleko, cukier waniliowy, cukier puder, mąka, drożdże, jajka, olej, jogurt, śmietana 22%, truskawki mrożone, banan marchew oraz przyprawy

WTOREK 10.12.2019 r.

Zupa pieczarkowa z makaronem (7, 9) 300 ml
Piersi z kurczaka w płatkach kukurydzianych 100 g
Ziemniaki (7) 150 g
Surówka z kapusty pekińskiej (7) 80 g
Kompot, owoc 200 ml/szt.
703 kcal

PRODUKTY DO PRZYGOTOWANIA POSIŁKU woda, kura, marchew, seler, por, pietrucha, natka pietruszki, pieczarki, makaron jajeczny, śmietana 18%, piersi z kurczaka, jajka, mąka, płatki kukurydziane, mleko, olej, ziemniaki, masło, mleko, sałata pekińska, kukurydza konserwowa, papryka, cebula, olej, woda, śliwka, jagoda, cukier, jabłko oraz przyprawy

ŚRODA 11.12.2019 r.

Zupa barszcz zabielany(7, 9) 300 ml
Makaron Carbonare (1, 3, 7) 245 g
Sałatka szwedzka 80 g
Herbata z cytryną, owoc 200 ml/szt.
688 kcal

PRODUKTY DO PRZYGOTOWANIA POSIŁKU woda, kura, marchew, seler, por, pietrucha, natka pietruszki, śmietana 15%, buraki, ziemniaki, szynka konserwowa (mięso wieprzowe 87%, woda, sól, regulator kwasowości) boczek wędzony Morliny (boczek wieprzowy 96%, sól, białko wieprzowe kolagenowe, regulator kwasowości, cytrynian sodu, przeciwutleniacze) cebula, czosnek, jajka, mąka, śmietana22%, olej, woda, herbata, cytryna cukier, gruszka oraz przyprawy

CZWARTEK 12.12.2019 r.

Zupa z fasoli szparagowej z ziemniakami (1, 7, 9) 300 ml
Pulpety wieprzowo-drobiowe w sosie śmietanowym (1, 3, 7) 135 g
Mini marchewki z masłem(1, 7) 80 g
Kasza na sypko (1, 3, 7) 150 g
Kompot wieloowocowy, owoc 200 ml/szt.
693 kcal

PRODUKTY DO PRZYGOTOWANIA POSIŁKU woda, kura, marchew, seler, por, pietrucha, natka pietruszki, fasolka szparagowa mrożona, ziemniaki, śmietana 15%, woda, łopatka wieprzowa, szynka wieprzowa, mąka, cebula, czosnek, śmietana 22% 15%, mini marchewki mrożone, masło, woda, kasza gryczana, masło, czarna porzeczka, śliwka, truskawka, cukier, mandarynka oraz przyprawy

PIĄTEK 13.12.2019 r.

Zupa kapuśniak z ziemniakami (1, 7, 9) 300 ml
Panierowana porcja dorsza (1, 3, 7, 4) 100 g
Bukiet warzyw z masłem i bułką tartą (1, 7) 80 g
Ziemniaki (7) 150 g
Woda z cytryną, owoc 200 ml/szt.
691 kcal

PRODUKTY DO PRZYGOTOWANIA POSIŁKU woda, kura, marchew, seler, por ,pietrucha ,natka pietruszki, kiszona kapusta, ziemniaki, woda, ryba dorsz, mąka, jajka, mleko, olej, woda, brokuły, kalafior, marchew, masło, bułka tarta, ziarna słonecznika, woda, ziemniaki, masło, mleko, woda, cytryna, cukier, banan oraz przyprawy
PRZYPRAWY sól, pieprz, oregano, majeranek, lubczyk, bazylia, tymianek, liść laurowy, ziele angielskie


Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności,  które ze szczególnym uwzględnieniem alergenów, muszą być łatwo dostępne tak, aby rodzic miał świadomość, że w odniesieniu do danej żywności występują kwestie związane z alergiami  i nietolerancją pokarmową.

W związku z powyższym przy jadłospisie będzie można znaleźć spis alergenów, a przy każdym daniu numer alergenu jaki zawiera to danie.

Numery alergenów występujących w posiłkach:
1. Zboża zawierające gluten (pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, pszenica kamut) 2. Skorupiaki i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 3. Jaja i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 4. Ryby i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 5. Orzeszki ziemne (arachidowe i produkty przygotowane na ich bazie) 6. Soja i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 7. Mleko i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 8. Orzechy (migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzechy pekan, orzechy brazylijskie, orzechy pistacjowe, orzechy makadamia lub orzechy oraz produkty przygotowane na ich bazie) 9. Seler i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 10. Gorczyca i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 12. Dwutlenek siarki 13. Łubin (produkty przygotowane na ich bazie) 14. Mięczaki (produkty przygotowane na ich bazie)

 

Harmonogram wydawania posiłków - rok szk. 2019/2020

HARMONOGRAM WYDAWANIA POSIŁKÓW (KLASY I-III) OBOWIĄZUJE OD 19.09.2019 r.

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

I PRZERWA (11.30-11.50)

KLASY: 4A,4B +dzieci z 1A,1B,1C,2A i 2C idące na etykę na 11:50  

KLASY: 1A,2A,2B

KLASY: 1B,1C

KLASY: 1A,1B,1C,4B,4C

KLASY: 1A,1B,1C,+4C,5A,5F,+ 10 osób z 2a (ang)

ŚWIETLICA
I TURA 11.50-12.15

KLASY: 1A,1B,1C

KLASY: 1B,1C,2C

KLASY: 1A,2B,2C

KLASY:  2A,2B

KLASY: 2B,2C,2A

ŚWIETLICA
II TURA 12.15- 12.35

KLASY: 2A,2C,3C

KLASY: 3A,3B

KLASY: 2A,3A

KLASY:3A,3B,3C

KLASY: 3B,3C

II PRZEWRWA (12.35- 12.55)

KLASY: 2B,3A,3B

KLASY: 3C

KLASY: 3B,3C

KLASY: 2C + dzieci z klas 3 po zakończonej etyce

KLASY:    3A

HARMONOGRAM WYDAWANIA POSIŁKÓW (KLASY IV-VIII) OBOWIĄZUJE OD 19.09.2019 r.

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

I PRZERWA (12.20-12.40)

KLASY: 4C, 5C,5E,6C,6D,6E

KLASY: 4A,4B,4C,5A, 5B,
6A,6B,6C,6D

KLASY: 4A,4B,5A,5E,5F

KLASY: 4A,5B,5C,5D,
5E,6A,6B,6C,6D

KLASY: 4B,5B,5D,6A,
6B,6E

12:40 – 13:00

 

5C

5B,5D,6E

4C,6C

4A

II PRZEWRWA (13.25- 13.50)

KLASY: 6A,6B,5B,5D,5F,7A,7B,7C
,7D,8A,8B,8C,8D

KLASY: 5D,5E,7A,7B,7C,
7D,8A,8B,8C,8D

KLASY: 4C,5C,6A,6B,6C,6D,7A,7B,
7C,7D,8A,8B,8C,8D

KLASY: 5A,6E,7A,7B,7C,
7D8A,8B,8C,8D

KLASY: 5C,5E,6C,6D,
7A,7B,7C,7D,8A,8B,
8C,8D