+48 58 629 39 30 dwudziestka@sp20gdynia.pl

PSYCHOLOG SZKOLNY

Rok szkolny 2017/2018

Psycholog szkolny – mgr Monika Śledź

Istnieje możliwość uzgodnienia terminu spotkania z psychologiem szkolnym za pośrednictwem poczty e-mail: m.sledz@sp20gdynia.pl

Godziny pracy

WTOREK – 8.00-13.30
CZWARTEK – 10.00-16.30

Zadania Psychologa Szkolnego

Głównym adresatem moich działań jako psychologa jest uczeń. Moim najważniejszym zadaniem jest rozpoznanie potencjalnych możliwości uczniów oraz ich sytuacji wychowawczej. Takie rozpoznanie poprzedza wszelkie działania profilaktyczne, mediacyjne oraz interwencyjne wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
Moja praca na stanowisku psychologa szkolnego polega na zbieraniu informacji na temat uczniów, rodziców, nauczycieli, problemów oraz zjawisk. Odbywa się to podczas badań psychologicznych, które mają formę: ankiety, rozmowy, obserwacji, rysunku itp. Wykorzystuję również informacje pochodzące z innych źródeł: uczniów, nauczycieli, dyrekcji, pracowników obsługi szkoły, rodziców, własnych obserwacji jak również doświadczeń oraz odczuć.

Monika Burda