+48 58 629 39 30 dwudziestka@sp20gdynia.pl

RADA RODZICÓW

 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 20 w Gdyni jest samorządną reprezentacją rodziców uczniów uczęszczających do szkoły. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu każdej klasy.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018
Przewodniczący Rady Rodziców: Sławomir Januszewski
Zastępca przewodniczącego: Arkadiusz Zapędowski
Skarbnik: Izabela Braun-Gwiazdowska
kontakt: rr@sp20gdynia.pl

 Z inicjatywy przewodniczącego utworzony został na Facebooku fanpage Rady Rodziców przy naszej Szkole

Wpłaty na Radę Rodziców

Wpłat składek na Radę Rodziców można dokonywać u skarbnika klasowego lub przelewem na konto. Składka wynosi 100 zł (20 zł miesięcznie) za semestr za pierwsze dziecko, za drugie dziecko 50 zł, za trzecie i każde następne 0 zł.
Uwaga! Nowy numer konta Rady Rodziców – Bank Pocztowy: 59 1320 1120 7500 0655 2000 0001

Ubezpieczenie dziecka w bieżącym roku szkolnym

FIRMA UBEZPIECZENIOWA – AIG Europe Limited sp. z o. o wybrana przez przedstawicieli Rady Rodziców.

Ubezpieczenie jest dobrowolne. Każda osoba, która chce przystąpić do ubezpieczenia musi wpisać się na listę (podczas spotkań z wychowawcami 6 i 7 września 2017 r.) podając wymagane przez ubezpieczyciela dane.

Składkę w klasach zbiera skarbnik klasy i w terminie do 15.09 2017 r. przekazuje do sekretariatu szkoły.

 

Sprawozdania finansowe Rady Rodziców

AKTUALNOŚCI

Lektury do szkolnej biblioteki

Dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy odpowiedzieli na apel Rady Rodziców  o lektury dla biblioteki szkolnej. Dzięki Państwa hojności i życzliwości mamy już prawie wszystkie lektury. Brakuje jedynie pozycji Magiczne drzewo. Czerwone krzesło. Dziękujemy także uczniom,...

czytaj dalej

Akcja zbiórki książek dla biblioteki szkolnej

Podczas ostatniego zebrania RR, rodzice podjęli jednogłośnie decyzję o zorganizowaniu akcji zbiórki książek dla naszej szkolnej biblioteki. Prosimy o książki z poniższej listy. Mogą to być książki używane lub nowe, nie ma to znaczenia. Potrzebne ilości...

czytaj dalej