+48 58 629 39 30/ +48 573 006 705 dwudziestka@sp20gdynia.pl

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczący: Ala Kołodziejska z klasy VIII c

Zastępca przewodniczącego: Julka Kuszner z klasy VIII a

Skarbnik: Zuzia Piwnik z klasy VIII a

Koordynator do spraw Samorządu Uczniowskiego: Ola Toczyłowska z klasy VII d

Członkowie: Kaja Cykman, Adam Depczyński, Zosia Greczyło, Agata Mankiewicz, Magda Szymczak, Kacper Wróbel

e-mail: su@sp20gdynia.pl

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Katarzyna Dziubańska


 

Ze wszystkimi pytaniami oraz pomysłami możecie zgłaszać się do członków SU, opiekuna Samorządu
lub wrzucać listy do zielonej skrzynki znajdującej się przy gabinecie pani Dyrektor.

Czym jest Samorząd Uczniowski

Jesteśmy Waszymi przedstawicielami, ze wszystkimi sprawami możecie zwracać się do nas lub do opiekuna SU, jak również pisać listy z propozycjami i pytaniami, które możecie wrzucać do zielonej skrzynki Samorządu przy gabinecie Pani Dyrektor

Samorząd uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie szkoły i wszyscy posiadamy prawo do działania w szkole i w środowisku lokalnym. Wszyscy uczniowie naszej szkoły – czyli Wy jesteście członkami SU i możecie wpływać na szkolne życie – niezależnie od tego, czy zostaliście wybrani do zarządu SU, na gospodarza klasy, czy po prostu macie ciekawe pomysły, chcecie urozmaicić dzień powszedni w szkole lub rozwijać zainteresowania.

Nasza działalność w roku szkl. 2019/2020

– Dla klas IV – VIII organizujemy dyskoteki szkolne, w tym roku szkolnym planujemy 2 dyskoteki: andrzejkową i karnawałową. W tygodniu, w którym odbywać się będzie dyskoteka na gazetce SU będzie wywieszona lista przebojów, na której możecie dopisywać swoje propozycje.

– Wszystkie bieżące informacje będą wywieszone na tablicy Samorządu na parterze oraz na stronie internetowej szkoły

– Przy gabinecie pani dyrektor znajduje się zielona skrzynka SU, do której możecie wrzucać kartki z propozycjami i pomysłami dotyczącymi życia szkoły

W tym półroczu chcemy zorganizować coroczne akcje:

Dzień Chłopaka,
Dzień Nauczyciela
pomoc dla CIAPKOWA
Mikołajki

Nasze nowe inicjatywy to:

– wprowadzenie nowej formy wolontariatu – pomoc dzieciom w świetlicy w odrabianiu lekcji
– konkurs na maskotkę SU
– wybory miss szkoły
– wybory najsympatyczniejszego chłopaka
– wprowadzenie szczęśliwego numerka

Jeżeli masz pomysły i propozycje, napisz je na kartce i wrzucić do skrzynki SU lub skontaktuj się z przedstawicielami SU lub opiekunem SU.

Regulamin dyskotek szkolnych
Regulamin dyskotek organizowanych przez Samorząd Uczniowski SP 20 w Gdyni

Organizatorem dyskotek jest Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni.
Uczestnikami mogą być tylko uczniowie klas  IV-VII Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni.
Dyskoteka rozpoczyna się o godzinie 17.30 i trwa do 19.00 uczniowie będą wpuszczani na teren szkoły od godziny 17.20

Aby uczestniczyć w zabawie trzeba mieć:

  • zgodę na udział w dyskotece podpisaną przez rodziców bądź opiekunów
  • obuwie zamienne
  • 3zł

Uczestnik dyskoteki nie może opuszczać terenu szkoły w czasie trwania imprezy.

Podczas dyskoteki zabrania się:

  • chodzenia po szkole poza wyznaczonymi miejscami (szatnia, toaleta);
  • wchodzenia na drabinki;
  • biegania po sali, gdzie odbywa się zabawa;
  • przebywania w pobliżu sprzętu nagłaśniającego;
  • wnoszenia napojów w butelkach, puszkach, kartonikach na salę, gdzie odbywa się zabawa;
  • śmiecenia.
Konkursy Samorządu Uczniowskiego - rok szk. 2019/2020

Konkurs na szkolną maskotkę.

Zachęcamy wszystkich uczniów klas IV–VIII do wzięcia udziału. Zaprojektuj maskotkę. Swój projekt wykonaj na kartce A4 i przynieś do opiekuna Samorządu Uczniowskiego – pani Dziubańskiej. Macie czas do końca września.

 

AKTUALNOŚCI

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Drodzy uczniowie Jak co roku u Nas w szkole odbędą się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Odbędą się one trochę inaczej niż zawsze. Osoby, które chcą kandydować do SU, muszą stworzyć plakat w Paint i podać tam informacje takie jak: swoje imię i nazwisko, klasę, parę...

czytaj dalej

Dzieje się dzięki Samorządowi Uczniowskiemu

Właśnie wkroczyliśmy w II półrocze roku szkolnego. To dobry czas, by przedstawić działania SU, które odbyły się w minionym półroczu. - Samorząd Uczniowski przygotowywał informacje, które zamieszczał na tablicy na dolnym korytarzu. Dzięki nim pamiętamy o Rocznicy...

czytaj dalej

Wdzięczni uczniowie

Trzeba wielkiego serca, by kształtować małych ludzi Dziękujemy za Wielkie Serce wszystkim nauczycielom i pracownikom Szkoły Samorząd Uczniowski

czytaj dalej