+48 58 629 39 30/ +48 573 006 705 dwudziestka@sp20gdynia.pl

ŚWIETLICA

„Świetlica – co to za miejsce?
Tu świetnie się bawimy,
za mamą nie tęsknimy!
Tu przyjaciół mamy,
do świetlicy zapraszamy!
Po co martwić się i bać?
Tu nic złego nie może się stać!
Wejdź do nas śmiało
i poznaj brać wspaniałą!!!”

 

Nauczyciele - rok szk. 2020/2021

Rekowska Anna
Herdzik Anna
Sadowska Anna
Paliwoda Aleksandra
Halicka-Stelmaszyk Weronika
Tlaga Ewa
Arkuszewska Katarzyna
Sieradzka Małgorzata

Godziny pracy - rok szk. 2020/2021

Świetlica otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.30

Organizacja pracy Świetlicy - Regulamin - rok szk. 2020/2021

REGULAMIN ŚWIETLICY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W GDYNI
obowiązujący w roku szkolnym 2020/2021

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY:

 1. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku od 6.30 do 17.30
 2. Rodzice są zobowiązani do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy lub upoważnienia do tego innych osób.
 1. Nauczyciele świetlicy realizują swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy świetlicy oraz miesięcznymi planami pracy opiekuńczo-wychowawczej poszczególnych nauczycieli, które opiniuje kierownik świetlicy i zatwierdza dyrektor szkoły.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25.08.2017r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017r. poz 1646).
 2. W świetlicy organizowane są dla dzieci zajęcia:
  – rozwijające zainteresowania uczniów (plastyczne, muzyczne, żywe słowo, ”Klubik Mądrej Sowy”, zabawy ruchowe na boisku szkolnym).
  – zaspokajające indywidualne potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów; (pomoc w odrabianiu lekcji, dostosowanie zajęć do możliwości i potrzeb dzieci,gry logiczne i edukacyjne, prezentacje multimedialne).
 1. Opieką świetlicy objęci są uczniowie klas I-III zakwalifikowani na podstawie kart zgłoszeniowych, których rodzice/opiekunowie nie mają możliwości zapewnienia opieki przed lub po zajęciach lekcyjnych ze względu na czas pracy.
 2. Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej należy pobrać ze strony internetowej szkoływww.sp20gdynia.pl (zakładka rekrutacja do świetlicy) lub przy wejściu do nowej części szkoły (przedsionek, skrzynka na parapecie okiennym), następnie wypełnić i złożyć w dniach 02.09 – 11.09.2020 w wyznaczonym miejscu w nowej części szkoły (oznaczone pudełko).
 3. Wszelkie indywidualne prośby dotyczące pobytu dziecka i organizacji zajęć należy zgłaszać kierownikowi świetlicy drogą telefoniczną (58) 629 39 30 (wew.34) lub mailową a.paliwoda@sp20gdynia.pl w dniach od poniedziałku – piątku w godzinach 07:00 – 17:00.
 4. Opieką świetlicy mogą być również objęci w szczególnych przypadkach i inni uczniowie również na podstawie kart zgłoszenia.
 5. Świetlica nie odpowiada za zgubione rzeczy dzieci.
 6. Wychowawca klas wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego, uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.

PROCEDURY DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY WYNIKAJĄCE Z PANDEMI COVID-19:

 1. Przed wejściem do sali świetlicy dziecko myje lub dezynfekuje ręce oraz zobowiązane jest do osłonięcia ust i nosa. Uczeń zdejmuje osłonę z twarzy po zapisaniu się na listę obecności u nauczyciela świetlicy.
 2. Dziecko wychodzące ze świetlicy i korzystające z przestrzeni wspólnych ma obowiązek osłonięcia ust i nosa. Dziecko posiada własną osłonę ust i nosa.
 3. Zajęcia na świeżym powietrzu organizowane są jak najczęściej w sprzyjających warunkach atmosferycznych oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 4. Sala świetlicy wietrzona jest co najmniej raz na godzinę.
 5. Do świetlicy uczęszcza  dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej.
 6. W sali świetlicy znajdują się przedmioty i zabawki, które można skutecznie umyć, uprać i zdezynfekować. Zabawki i inne przedmiotydezynfekowane są raz dziennie, po zakończonych zajęciach.
 7. Dziecko przynosi wyłącznie niezbędne przybory (bezwzględny zakaz przynoszenia zabawek), które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 8. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania wzmożonych zasad higieny – częste mycie rąk.

PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA ZE ŚWIETLICY:

 1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej i przychodzące do niej przed zajęciami lekcyjnymi, powinny być przyprowadzane przez rodziców / prawnych opiekunów  do przestrzeni wspólnej w nowej części szkoły (przedsionek) z zachowaniem odpowiednich zasad dystansu społecznego (min. 1.5m od kolejnego opiekuna i dziecka) oraz stosując osłonę ust i nosa.
 2. Dzieci opuszczają świetlicę zgodnie z informacją zawartą w karcie zgłoszenia do świetlicy. O wszelkich zmianach pobytu dziecka w świetlicy należy informować wychowawców świetlicy pisemnie. Ustne informacje podane przez dziecko nie będą respektowane.
 3. Świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosi ono swoją obecność u wychowawcy świetlicy do czasu jego wyjścia na zajęcia lekcyjne, zajęcia dodatkowe, odbioru przez osobę upoważnioną lub samodzielnego wyjścia według pisemnych deklaracji złożonych przez rodziców/opiekunów.
 1. Dziecko może być odebrane przez osoby do tego upoważnione w karcie oraz rodziców/prawnych opiekunów. Dotyczy to również odbioru na zajęcia dodatkowe odbywające się w szkole i poza nią.

 

 1. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy, ma obowiązek zgłosić jego odbiór poprzez kontakt telefoniczny z nauczycielem świetlicy na numer +48 573 006 706 (z własnego aparatu telefonicznego) lub bezpośrednio w portierni pracownikowi obsługi. Wychowawca świetlicy ma prawo wylegitymować osobę odbierającą dziecko.
 2. Każdorazowa zmiana danych kontaktowych rodziców/prawnych opiekunów oraz danych osób upoważnionych do odbioru dzieci ze świetlicy,  powinna być niezwłocznie zgłoszona kierownikowi świetlicy na adres mailowy a.paliwoda@sp20gdynia.pl
 3. Każdorazowa zmiana godziny samodzielnego opuszczenia przez  dziecko  świetlicy musi być zgłoszona  pisemnie (kartka z dokładną godziną wyjścia przekazana przez dziecko).
 4. W przypadku kiedy rodzic z przyczyn od siebie niezależnych nie zdąży do godziny 17:20 odebrać dziecka, ma obowiązek telefonicznie poinformować o swoim spóźnieniu wychowawcę świetlicy. Tel. (058) 629-39-30 (wew. 34).
Koła zainteresowań w Świetlicy - rok szk. 2020/2021 - informacje już wkrótce
Regulamin świetlicowego konkursu kolęd i pastorałek - rok szk. 2019/2020

Informacje podamy w listopadzie 2019. Już teraz zapraszamy Was do udziału w konkursie.

AKTUALNOŚCI

Świetlicowe sposoby na nudę – tydzień dwunasty

Drogie dzieci, drodzy rodzice!!! Niestety nie możemy się spotkać w naszej szkolnej świetlicy, ale mimo tego przygotowałyśmy dla was kilka zadań, na każdy dzień coś nowego. Zadania na dwunasty tydzień (15.06 – 19.06) znajdziesz tutaj: klik. W tym tygodniu zapraszamy...

czytaj dalej

Wyniki e-konkursu plastycznego

Wyniki e-konkursu plastycznego "Wiersze J. Tuwima i J. Brzechwy w obrazach" oraz dołączone do nich  niespodzianki znajdują się w załączonej prezentacji kliknij Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, gratulujemy laureatom. Dyplomy i nagrody zostaną przekazane...

czytaj dalej

W Dwudziestce dbamy o zdrowie

Tradycją naszej szkoły jest podejmowanie każdego roku działań na rzecz promocji zdrowia. Posiadamy Wojewódzki Certyfikat  Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Naszym celem jest kształtowanie w uczniach postaw prozdrowotnych. Od dwóch lat realizujemy program „...

czytaj dalej

Świetlicowe sposoby na nudę – tydzień dziesiąty

DROGIE DZIECI, DRODZY RODZICE!!! Niestety nie możemy się spotkać w naszej szkolnej świetlicy, ale mimo tego przygotowałyśmy dla was kilka zadań, na każdy dzień coś nowego. Zadania na dziesiąty tydzień (1.06–5.06) znajdziesz tutaj: klik. W tym tygodniu zapraszamy was...

czytaj dalej

Świetlicowe sposoby na nudę – tydzień dziewiąty

DROGIE DZIECI, DRODZY RODZICE!!! Niestety nie możemy się spotkać w naszej szkolnej świetlicy, ale mimo tego przygotowałyśmy dla was kilka zadań, na każdy dzień coś nowego. Zadania na dziewiąty tydzień (25.05 – 29.05) znajdziesz tutaj: klik. W tym tygodniu zapraszamy...

czytaj dalej

Rekrutacja do świetlicy na rok szk. 2020/2021

Drodzy Państwo, W związku z zamknięciem placówek oświatowych – rekrutacja do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/21 odbywać się będzie drogą elektroniczną.Proszę o przesłanie na adres a.paliwoda@sp20gdynia.pl zgłoszenia o następującej treści: Zgłaszam...

czytaj dalej

Zapisanie dziecka na obiady na rok szk. 2020/2021

Drodzy Państwo, W związku z zamknięciem placówek oświatowych – zapisy na obiady na rok szkolny 2020/21 odbywać się będą drogą elektroniczną. Proszę o przesłanie na adres e.blankenburg@sp20gdynia.pl zgłoszenia o następującej treści: Proszę o zapisanie...

czytaj dalej

Świetlicowe sposoby na nudę – tydzień siódmy

Drogie dzieci, drodzy rodzice!!! Niestety nie możemy się spotkać w naszej szkolnej świetlicy, ale mimo tego przygotowałyśmy dla was kilka zadań, na każdy dzień coś nowego. Zadania na trzeci tydzień (11.05–15.05) znajdziesz tutaj: klik. W tym tygodniu zapraszamy was na...

czytaj dalej

Rozstrzygnięcie Konkursu Filmowego

"Za co lubię moją szkołę" Laureatami zostali: Weronika Orłowska – kl. 2bAmelia Nogalska – kl. 2bPola Stolarczyk – kl. 2bAnia Kubiszewska – kl. 2c Nagrodzone filmy zamieszczone zostały w prezentacji „Wirtualny spacer po Dwudziestce” – poznajcie nowoczesną szkołę z...

czytaj dalej

Świetlicowe pomysły na nudę – tydzień 5

DROGIE DZIECI, DRODZY RODZICE!!! Niestety nie możemy się spotkać w naszej szkolnej świetlicy, ale mimo tego przygotowałyśmy dla was kilka zadań, na każdy dzień coś nowego. Zadania na trzeci tydzień (27.04 – 1.05) znajdziesz tutaj: klik. W tym tygodniu zamienimy się w...

czytaj dalej