+48 58 629 39 30 dwudziestka@sp20gdynia.pl

ŚWIETLICA

„Świetlica – co to za miejsce?
Tu świetnie się bawimy,
za mamą nie tęsknimy!
Tu przyjaciół mamy,
do świetlicy zapraszamy!
Po co martwić się i bać?
Tu nic złego nie może się stać!
Wejdź do nas śmiało
i poznaj brać wspaniałą!!!”

 

Nauczyciele

Aleksandra Paliwoda
Anna Spaleniak
Aneta Roczniak
Ewa Tlaga
Halicka-Stelmaszyk Weronika
Anna Herdziuk
Katarzyna Arkuszewska
Anna Sadowska

Godziny pracy
Świetlica otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.20
Organizacja pracy Świetlicy - Regulamin
 1. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku od 7.00 do 17.20
 2. Rodzice są zobowiązani do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy lub upoważnienia do tego innych osób.
 3. Powtarzające się przypadki nieodebrania dziecka do godziny 17:20 będą skutkowały powiadomieniem właściwych służb.
 4. W świetlicy organizowane są dla dzieci zajęcia:
 • rozwijające zainteresowania uczniów;
 • zaspokajające indywidualne potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów;
 1. Opieką świetlicy objęci są uczniowie klas 0-III zakwalifikowani na podstawie kart zgłoszeniowych, których oboje rodzice pracują zawodowo.
 2. Karty należy złożyć do kierownika świetlicy do dnia 10 czerwca danego roku szkolnego.
 3. Dzieci objęte opieką świetlicową mają w miarę możliwości zapewnione dożywianie w formie obiadów.
 4. Brak opłaty za obiady w terminie powoduje wykreślenie dziecka z listy obiadowej w danym miesiącu.
 5. W przypadku trudnej sytuacji materialnej można ubiegać się o przyznanie obiadów bezpłatnych.
 6. Wszelkie indywidualne prośby dotyczące pobytu dziecka i organizacji zajęć należy zgłaszać bezpośrednio wychowawcom świetlicy.
 7. Opieką świetlicy mogą być również objęci w szczególnych przypadkach i inni uczniowie również na podstawie kart zgłoszenia.
Procedury przyprowadzania i odbierania dziecka ze świetlicy
 1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej i przychodzące do niej przed zajęciami lekcyjnymi do godz. 7.30 powinny być przyprowadzane osobiście przez rodziców / prawnych opiekunów  do sali świetlicowej.
 2. Dzieci opuszczają świetlicę zgodnie z informacją zawartą w karcie zgłoszenia do świetlicy. O wszelkich zmianach pobytu dziecka w świetlicy należy informować wychowawców świetlicy pisemnie. Ustne informacje podane przez dziecko nie będą respektowane.
 3. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy w godzinach 7.30-16.30 ma obowiązek wylegitymować się dokumentem tożsamości oraz zgłosić odbiór dziecka  w portierni szkolnej.
 4. Każdorazowa zmiana danych kontaktowych rodziców/prawnych opiekunów oraz danych osób upoważnionych do odbioru dzieci ze świetlicy  powinna być niezwłocznie zgłoszona.
 5. Każdorazowa zmiana godziny samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy musi być zgłoszona  pisemnie.

Oświadczenie osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy

Koła zainteresowań w Świetlicy - rok szk. 2019/2020

 

Wykaz naszych kół zainteresowań już wkrótce. Już teraz zachęcamy Was do udziału w nich.

Regulamin świetlicowego konkursu kolęd i pastorałek - rok szk. 2019/2020

Informacje podamy w listopadzie 2019. Już teraz zapraszamy Was do udziału w konkursie.

AKTUALNOŚCI

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.