+48 58 629 39 30 dwudziestka@sp20gdynia.pl

ŚWIETLICA

„Świetlica – co to za miejsce?
Tu świetnie się bawimy,
za mamą nie tęsknimy!
Tu przyjaciół mamy,
do świetlicy zapraszamy!
Po co martwić się i bać?
Tu nic złego nie może się stać!
Wejdź do nas śmiało
i poznaj brać wspaniałą!!!”

 

Nauczyciele

Aleksandra Paliwoda
Dorota Milewska
Anna Spaleniak
Dorota Wojciechowska
Alicja Kozłowska
Ewa Tlaga
Elżbieta Felczak
Katarzyna Arkuszewska

Godziny pracy

Świetlica otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.20

Organizacja pracy Świetlicy - Regulamin
 1. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku od 7.00 do 17.30
 2. Rodzice są zobowiązani do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy lub upoważnienia do tego innych osób.
 3. Powtarzające się przypadki nieodebrania dziecka do godziny 17:20 będą skutkowały powiadomieniem właściwych służb.
 4. W świetlicy organizowane są dla dzieci zajęcia:
 • rozwijające zainteresowania uczniów;
 • zaspokajające indywidualne potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów;
 1. Opieką świetlicy objęci są uczniowie klas 0-III zakwalifikowani na podstawie kart zgłoszeniowych, których oboje rodzice pracują zawodowo.
 2. Karty należy złożyć do kierownika świetlicy do dnia 10 czerwca danego roku szkolnego.
 3. Dzieci objęte opieką świetlicową mają w miarę możliwości zapewnione dożywianie w formie obiadów.
 4. Brak opłaty za obiady w terminie powoduje wykreślenie dziecka z listy obiadowej w danym miesiącu.
 5. W przypadku trudnej sytuacji materialnej można ubiegać się o przyznanie obiadów bezpłatnych.
 6. Wszelkie indywidualne prośby dotyczące pobytu dziecka i organizacji zajęć należy zgłaszać bezpośrednio wychowawcom świetlicy.
 7. Opieką świetlicy mogą być również objęci w szczególnych przypadkach i inni uczniowie również na podstawie kart zgłoszenia.
Procedury przyprowadzania i odbierania dziecka ze świetlicy
 1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej i przychodzące do niej przed zajęciami lekcyjnymi do godz. 7.30 powinny być przyprowadzane osobiście przez rodziców / prawnych opiekunów  do sali świetlicowej.
 2. Dzieci opuszczają świetlicę zgodnie z informacją zawartą w karcie zgłoszenia do świetlicy. O wszelkich zmianach pobytu dziecka w świetlicy należy informować wychowawców świetlicy pisemnie. Ustne informacje podane przez dziecko nie będą respektowane.
 3. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy w godzinach 7.30-16.30 ma obowiązek wylegitymować się dokumentem tożsamości oraz zgłosić odbiór dziecka  w portierni szkolnej.
 4. Każdorazowa zmiana danych kontaktowych rodziców/prawnych opiekunów oraz danych osób upoważnionych do odbioru dzieci ze świetlicy  powinna być niezwłocznie zgłoszona.
 5. Każdorazowa zmiana godziny samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy musi być zgłoszona  pisemnie.
Koła zainteresowań w Świetlicy

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 1. KOŁO MUZYCZNE „ŚWIETLICOWE NUTKI” – Aleksandra Paliwoda
  PONIEDZIAŁEK –  8.55–9.40 (KLASY II–III)
  WTOREK  – 10.30–11.15 (KLASY II–III)
 2. KOŁO MUZYCZNE „RYTM” – Alicja Kozłowska
  WTOREK – 10.30–11.15 (KLASY I)
  PIĄTEK – 10.45–11.30 (KLASY I)
 3. KOŁO PLASTYCZNE
  PONIEDZIAŁEK – 9.30–10.15 (KLASY II–III) – Milewska D., Spaleniak A.
  PONIEDZIAŁEK – 10.15–11.00 (KLASY II–III) – Spaleniak A.
 4. KOŁO „SPRAWNE RĘCE” – Dorota Wojciechowska
  PIĄTEK – 10.00–10:45 (KLASY I)
  PIĄTEK – 10.45–11.30 (KLASY II–III)
 5. KOŁO GRAFOMOTORYCZNE – Dorota Milewska
  ŚRODA – 16.00–16.45 (KLASY I)
 6. ZABAWY I GRY RUCHOWE – Agnieszka Bodzak
  CZWARTEK – 9.50–10.35 (KLASY I–II)
 7. KOŁO „GLOBTROTER” – Katarzyna Arkuszewska
  ŚRODA – 10.45–11.30 (KLASY I–III)
  CZWARTEK – 16.00–1645 (KLASY I–III)
Regulamin Międzyświetlicowego Konkursu plastyczno-technicznego "Mój instrument muzyczny"

Organizatorem konkursu jest Świetlica w Szkole Podstawowej nr 20 w Gdyni.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:  Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów kl. I-III uczęszczających do świetlicy szkolnej.
 2. TEMATYKA KONKURSU: wykonanie przestrzennej pracy plastyczno-technicznej pt. “Mój instrument muzyczny”
 3. TERMIN DOSTARCZANIA PRAC: 04.04-25.04.2018
 4. CELE KONKURSU:
  – pogłębianie wiedzy na temat rodzajów i budowy instrumentów muzycznych
  – rozwijanie kreatywności i twórczej aktywności dzieci
  – doskonalenie różnorodnych technik i form plastycznych
 5. ZASADY OGÓLNE:
  – prace mogą być wykonane pod kierunkiem nauczyciela- wychowawcy świetlicy
  – praca musi być wykonana indywidualnie (nie podlegają ocenie konkursowej prace zbiorowe)
  – każdy z uczestników może zgłosić jedną pracę przestrzenną wykonaną dowolną techniką
  – prace płaskie nie będą podlegały ocenie konkursowej
  – do pracy należy dołączyć metryczkę zawierająca: imię i nazwisko dziecka, klasę i szkołę, imię i nazwisko opiekuna nauczyciela- wychowawcy świetlicy
  – pracę należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 W GDYNI,
  UL. STARODWORCOWA 36, 81-575 GDYNIA z dopiskiem “KONKURS ŚWIETLICOWY” (liczy się data stempla pocztowego)
  – prace przechodzą na własność organizatorów konkursu
 6.  Kryteria oceny:
  – oryginalność i pomysłowość pracy
  – zgodność z tematem konkursu i wymogami regulaminowymi
  – dobór techniki i materiałów
  – wkład pracy ucznia
 7.  Rozstrzygnięcie konkursu:
  Prace oceniać będzie komisja w składzie:
  – Anna Spaleiak
  – Wiesława Cząstka
  – Katarzyna Arkuszewska
  Ogłoszenie wyników nastąpi 30.04.2018 r. na stronie internetowej szkoły, w zakładce Aktualności.

Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

Zapraszamy do udziału w konkursie! Wychowawcy nauczyciele świetlicy w Szkole Podstawowej nr 20 w Gdyni:
Aleksandra Paliwoda i Alicja Kozłowska.

AKTUALNOŚCI

maj i czerwiec w świetlicy

Koniec roku szkolnego niebawem dlatego w świetlicy również panuje już wakacyjna atmosfera. Dużo czasu spędzamy na boisku szkolnym, łapiemy promienie słoneczne i aktywnie wypoczywamy: skaczemy przez sznur, gramy w piłkę nożną oraz koszykówkę....

czytaj dalej

Wiosna w świetlicy

W naszej świetlicy kwiatowo i wiosennie. Wykonaliśmy wiele ciekawych prac nawiązujących do budzącej się po zimie przyrody. Korzystamy często z pięknej pogody na boisku szkolnym.   Czas na zabawę! Po zajęciach w świetlicy czeka nas chwila...

czytaj dalej

Zgłoszenia do świetlicy i na obiady na rok szk. 2018/2019

W dziale Rekrutacja dostępne są karty zgłoszenia dziecka do świetlicy i na obiady. Uwaga! Wypełnioną kartę zgłoszenia do świetlicy należy złożyć w świetlicy lub sekretariacie szkoły do 10 czerwca 2018 r. a wypełnioną kartę zgłoszenia na obiady - złożyć w sekretariacie...

czytaj dalej

Marzec w naszej świetlicy

Powoli żegnamy zimę. Rozmawiamy o tym, co słychać u mieszkańców lasu, którzy tak jak my, czekają na wiosnę. Śnieg i mróz dały nam wiele możliwości do zabawy ale z utęsknieniem wypatrujemy już pierwszych wiosennych promieni słońca. Czas na...

czytaj dalej

Luty w naszej świetlicy

Witajcie po feriach! Mamy nadzieje, że wypoczęliście tak jak my i macie dużo energii. U nas pierwszy tydzień drugiego półrocza zaczął się bardzo sportowo. Rozmawialiśmy o tym, dlaczego warto uprawiać sport i aktywnie spędzać czas zimą.  Nie...

czytaj dalej

Styczeń w naszej świetlicy

Święta, święta.... i po świętach. O minionym Bożym Narodzeniu przypominają nam jeszcze świąteczne dekoracje, które wykonaliśmy samodzielnie. Teraz czekamy na upragniony śnieg, bo ferie zimowe za pasem.     Styczeń to czas zabawy - my postawiliśmy na...

czytaj dalej

Kiermasz dla Fundacji z Pompą – dziękujemy!

Serdecznie dziękujemy dzieciom, rodzicom oraz nauczycielom, którzy zaangażowali się w zbiórkę funduszy dla Fundacji z Pompą - Pomóż Dzieciom z Białaczką. Podczas Świątecznego Kiermaszu Świetlicowego, dzięki Waszej hojności, udało nam się...

czytaj dalej

Grudzień w naszej świetlicy

Grudzień to czas oczekiwania na śnieg oraz na Święta Bożego Narodzenia. Pomimo dość jesiennej pogody za oknem, nam udało się wyczarować śnieżne krajobrazy na papierze. Rozmawialiśmy też o wigilijnych zwyczajach i śpiewaliśmy wiele zimowych...

czytaj dalej