+48 58 629 39 30 dwudziestka@sp20gdynia.pl

ŚWIETLICA

„Świetlica – co to za miejsce?
Tu świetnie się bawimy,
za mamą nie tęsknimy!
Tu przyjaciół mamy,
do świetlicy zapraszamy!
Po co martwić się i bać?
Tu nic złego nie może się stać!
Wejdź do nas śmiało
i poznaj brać wspaniałą!!!”

 

Nauczyciele

Aleksandra Paliwoda
Anna Spaleniak
Aneta Roczniak
Ewa Tlaga
Halicka-Stelmaszyk Weronika
Anna Herdziuk
Katarzyna Arkuszewska
Anna Sadowska

Godziny pracy
Świetlica otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.20
Organizacja pracy Świetlicy - Regulamin
 1. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku od 7.00 do 17.20
 2. Rodzice są zobowiązani do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy lub upoważnienia do tego innych osób.
 3. Powtarzające się przypadki nieodebrania dziecka do godziny 17:20 będą skutkowały powiadomieniem właściwych służb.
 4. W świetlicy organizowane są dla dzieci zajęcia:
 • rozwijające zainteresowania uczniów;
 • zaspokajające indywidualne potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów;
 1. Opieką świetlicy objęci są uczniowie klas 0-III zakwalifikowani na podstawie kart zgłoszeniowych, których oboje rodzice pracują zawodowo.
 2. Karty należy złożyć do kierownika świetlicy do dnia 10 czerwca danego roku szkolnego.
 3. Dzieci objęte opieką świetlicową mają w miarę możliwości zapewnione dożywianie w formie obiadów.
 4. Brak opłaty za obiady w terminie powoduje wykreślenie dziecka z listy obiadowej w danym miesiącu.
 5. W przypadku trudnej sytuacji materialnej można ubiegać się o przyznanie obiadów bezpłatnych.
 6. Wszelkie indywidualne prośby dotyczące pobytu dziecka i organizacji zajęć należy zgłaszać bezpośrednio wychowawcom świetlicy.
 7. Opieką świetlicy mogą być również objęci w szczególnych przypadkach i inni uczniowie również na podstawie kart zgłoszenia.
Procedury przyprowadzania i odbierania dziecka ze świetlicy
 1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej i przychodzące do niej przed zajęciami lekcyjnymi do godz. 7.30 powinny być przyprowadzane osobiście przez rodziców / prawnych opiekunów  do sali świetlicowej.
 2. Dzieci opuszczają świetlicę zgodnie z informacją zawartą w karcie zgłoszenia do świetlicy. O wszelkich zmianach pobytu dziecka w świetlicy należy informować wychowawców świetlicy pisemnie. Ustne informacje podane przez dziecko nie będą respektowane.
 3. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy w godzinach 7.30-16.30 ma obowiązek wylegitymować się dokumentem tożsamości oraz zgłosić odbiór dziecka  w portierni szkolnej.
 4. Każdorazowa zmiana danych kontaktowych rodziców/prawnych opiekunów oraz danych osób upoważnionych do odbioru dzieci ze świetlicy  powinna być niezwłocznie zgłoszona.
 5. Każdorazowa zmiana godziny samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy musi być zgłoszona  pisemnie.

Oświadczenie osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy

Koła zainteresowań w Świetlicy

ROK SZKOLNY 2018/2019.

KOŁO  MUZYCZNE „ŚWIETLICOWE NUTKI” – Aleksandra Paliwoda
WTOREK 9:45–10:30 (KLASY I-III)
CZWARTEK 10:15–11:00 (KLASY I-III)

KOŁO „TWÓRCZE WYŁADOWANIE” – Aneta Roczniak
CZWARTEK 10:15–11:00 (KLASY I-III)

 KOŁO PLASTYCZNE – Halicka – Stelmaszyk Weronika
CZWARTEK 17:20–18:10 (KLASY I-III)

 KOŁO „GLOBTROTER” – Katarzyna Arkuszewska
PONIEDZIAŁEK 17:00–17:45 (KLASY I-III)

 KOŁO PRZYRODNICZE „NA SKRAJU LASU” – Anna Herdziuk
PIATEK 13:15–14:00 (KLASY I-III)

 KOŁO PLASTYCZNE – Anna Sadowska
PONIEDZIAŁEK 10:00–11:30 (KLASY I-III)

 

 

Regulamin świetlicowego konkursu kolęd i pastorałek

TERMIN KONKURSU: 24.01.2019 r. godzina 17.00 w świetlicy.

WARUNKI UCZESTNICTWA:  Do udziału w konkursie zapraszamy solistów z klas I-III. Prezentacja konkursowa obejmuje wyłącznie następujące formy:  wokalną lub wokalno–instrumentalną. Uczestnik ma obowiązek dostarczyć podkład muzyczny na nośniku pendrive lub płycie CD (format pliku muzycznego mp3 lub audio) lub przygotować instrument, na którym będzie grał samodzielnie. Dopuszczalny jest akompaniament grany przez rodzica lub opiekuna uczestnika. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do wykonania jednej polskiej kolędy lub pastorałki.

CELE KONKURSU:

– kultywowanie i rozwijanie tradycji wspólnego kolędowania oraz popularyzacja polskich kolęd i pastorałek
– integracja środowiska szkolnego
– rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci  i ich uzdolnień muzyczny

OCENA I NAGRODY:  Komisja oceniać będzie:

– walory głosowe
– muzykalność i poczucie rytmu
– dykcję
– dobór repertuaru i interpretację
– ogólny wyraz artystyczny  

Wśród uczestników zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia oraz dyplomy uczestnictwa dla każdego ucznia. Zgłoszenia uczniów do udziału w konkursie przyjmujemy do dnia 18.01.2019r. w świetlicy szkolnej.

 organizatorki:

Aleksandra Paliwoda, Weronika Halicka- Stelmaszyk

AKTUALNOŚCI

Wolontariat w szkolnej świetlicy

Chętni uczniowie z klas VII i VIII mają możliwość odbycia w świetlicy wolontariatu. W trakcie jego realizacji wolontariusze i wolontariuszki aktywnie spędzają czas z młodszymi dziećmi. Nie tylko bawią się i grają w gry ale pomagają im w odrabianiu prac domowych,...

czytaj dalej

Zima w świetlicy

Czas pomiędzy Nowym Rokiem a feriami zimowymi spędzaliśmy bardzo aktywnie – dużo tańczyliśmy, tworzyliśmy plakaty, zimowe dekoracje i laurki z okazji święta babci i dziadka. Podczas swobodnej zabawy powstawały ciekawe budowle z klocków. W naszej świetlicy nawet w...

czytaj dalej

„Niezwykłe Anioły” – wyniki konkursu

Wyniki konkursu plastycznego „niezwykłe anioły” dla klas I-III oraz IV-V   Klasy IV–V: MIEJCE I - Dębińska Lena (kl. IVa) i Szumacher Kamila (kl. IVa) Klasy I–III: MIEJSCE I – Pisarek Łucja (kl. IIIb) MIEJSCE II – Bańczerowska Urszula (kl. IIa) MIEJSCE III –...

czytaj dalej

100 lat naszej Niepodległości

Miesiąc listopad w naszej świetlicy był związany z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas zajęć edukacyjno-wychowawczych dzieci mogły zapoznać się z historią tego święta, poznać drogę Polski do odzyskania niepodległości....

czytaj dalej

Październik w świetlicy

Jeśli nie byliście jeszcze na spacerze w jesiennym lesie, zapraszamy do naszej świetlicy. Na tablicy głównej wykonaliśmy wspólnie przepiękny, jesienny krajobraz. Okna przyozdobiły wesołe koty. Na robienie zimowych swetrów na drutach jest...

czytaj dalej

Światowy dzień zwierząt

Z okazji światowego dnia zwierząt wykonaliśmy wspólnie pieski z serduszek. Każdy był inny ale wszystkie równie wspaniałe. Rozmawialiśmy o tym, jak dbać o zwierzęta domowe i te dziko żyjące. Za oknem kolorowa jesień, wiec i u nas w świetlicy...

czytaj dalej