+48 58 629 39 30/ +48 573 006 705 dwudziestka@sp20gdynia.pl

ŚWIETLICA

„Świetlica – co to za miejsce?
Tu świetnie się bawimy,
za mamą nie tęsknimy!
Tu przyjaciół mamy,
do świetlicy zapraszamy!
Po co martwić się i bać?
Tu nic złego nie może się stać!
Wejdź do nas śmiało
i poznaj brać wspaniałą!!!”

 

Nauczyciele - rok szk. 2021/2022

Paliwoda Aleksandra – kierownik świetlicy
Katarzyna Arkuszewska
Anna Sadowska
Ewa Tlaga
Agata Goral
Anna Rekowska
Małgorzata Sieradzka

Organizacja pracy Świetlicy - Regulamin - rok szk. 2021/2022

REGULAMIN ŚWIETLICY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W GDYNI
obowiązujący w roku szkolnym 2021/2022

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY:

 1. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku od 6.30 do 17.30
 2. Rodzice są zobowiązani do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy lub upoważnienia do tego innych osób.
 3. Nauczyciele świetlicy realizują swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy świetlicy oraz miesięcznymi planami pracy opiekuńczo-wychowawczej poszczególnych nauczycieli, które opiniuje kierownik świetlicy i zatwierdza dyrektor szkoły. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25.08.2017r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017r. poz 1646).
 4. W świetlicy organizowane są dla dzieci zajęcia: 
  – rozwijające zainteresowania uczniów (plastyczne, muzyczne, żywe słowo, ”Klubik Mądrej Sowy”, zabawy ruchowe na boisku szkolnym).
  – zaspokajające indywidualne potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów; (pomoc w odrabianiu lekcji, dostosowanie zajęć do możliwości i potrzeb dzieci, gry logiczne i edukacyjne, prezentacje multimedialne).
 5. Opieką świetlicy objęci są uczniowie klas I-III zakwalifikowani na podstawie kart zgłoszeniowych, których rodzice/opiekunowie nie mają możliwości zapewnienia opieki przed lub po zajęciach lekcyjnych ze względu na czas pracy.
 6. Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej należy pobrać ze strony internetowej szkoły www.sp20gdynia.pl  (zakładka rekrutacja do świetlicy) lub przy wejściu do nowej części szkoły (przedsionek, skrzynka na parapecie okiennym), następnie wypełnić i złożyć w dniach 15.05–15.06.2021 w wyznaczonym miejscu w nowej części szkoły (oznaczone pudełko) lub bezpośrednio u wychowawcy świetlicy.
 7. Wszelkie indywidualne prośby dotyczące pobytu dziecka i organizacji zajęć należy zgłaszać kierownikowi świetlicy drogą telefoniczną (58) 629 39 30 (wew.34), lub mailową a.paliwoda@sp20gdynia.pl w dniach od poniedziałku – piątku w godzinach 07:00 – 17:00.
 8. Opieką świetlicy mogą być również objęci w szczególnych przypadkach i inni uczniowie również na podstawie kart zgłoszenia.
 9. Świetlica nie odpowiada za zgubione rzeczy dzieci.
 10. Wychowawca klas wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego, uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.

PROCEDURY DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY WYNIKAJĄCE Z PANDEMI COVID-19:

 1. Przed wejściem do sali świetlicy dziecko myje lub dezynfekuje ręce oraz zobowiązane jest do osłonięcia ust i nosa. Uczeń zdejmuje osłonę z twarzy po zapisaniu się na listę obecności u nauczyciela świetlicy. Dziecko wychodzące ze świetlicy i korzystające z przestrzeni wspólnych ma obowiązek osłonięcia ust i nosa. Dziecko posiada własną osłonę ust i nosa.
 2. Zajęcia na świeżym powietrzu organizowane są jak najczęściej w sprzyjających warunkach atmosferycznych oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 3. Sala świetlicy wietrzona jest co najmniej raz na godzinę.
 4. Do świetlicy uczęszcza  dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej.
 5. W sali świetlicy znajdują się przedmioty i zabawki, które można skutecznie umyć, uprać i zdezynfekować. Zabawki i inne przedmioty dezynfekowane są raz dziennie, po zakończonych zajęciach.
 6. Dziecko przynosi wyłącznie niezbędne przybory (bezwzględny zakaz przynoszenia zabawek), które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 7. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania wzmożonych zasad higieny – częste mycie rąk.

PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA ZE ŚWIETLICY:

  1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej i przychodzące do niej przed zajęciami lekcyjnymi, powinny być przyprowadzane przez rodziców / prawnych opiekunów  do przestrzeni wspólnej w nowej części szkoły (przedsionek) z zachowaniem odpowiednich zasad dystansu społecznego (min. 1.5m od kolejnego opiekuna i dziecka) oraz stosując osłonę ust i nosa. 
  2. Dzieci opuszczają świetlicę zgodnie z informacją zawartą w karcie zgłoszenia do świetlicy. O wszelkich zmianach pobytu dziecka w świetlicy należy informować wychowawców świetlicy pisemnie. Ustne informacje podane przez dziecko nie będą respektowane.
  3. Świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosi ono swoją obecność u wychowawcy świetlicy do czasu jego wyjścia na zajęcia lekcyjne, zajęcia dodatkowe, odbioru przez osobę upoważnioną lub samodzielnego wyjścia według pisemnych deklaracji złożonych przez rodziców/opiekunów.
  4. Dziecko może być odebrane przez osoby do tego upoważnione w karcie oraz  rodziców/prawnych opiekunów. Dotyczy to również odbioru na zajęcia dodatkowe odbywające się w szkole i poza nią.
  1. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy,  ma obowiązek zgłosić jego odbiór poprzez kontakt telefoniczny z nauczycielem świetlicy na numer +48 573 006 706 (z własnego aparatu telefonicznego) lub bezpośrednio w portierni pracownikowi obsługi. Wychowawca świetlicy ma prawo wylegitymować osobę odbierającą dziecko. 
  2. Każdorazowa zmiana danych kontaktowych rodziców/prawnych opiekunów oraz danych osób upoważnionych do odbioru dzieci ze świetlicy,  powinna być niezwłocznie zgłoszona kierownikowi świetlicy na adres mailowy a.paliwoda@sp20gdynia.pl 
  3. Każdorazowa zmiana godziny samodzielnego opuszczenia przez  dziecko  świetlicy musi być zgłoszona  pisemnie (kartka z dokładną godziną wyjścia przekazana przez dziecko).
  4. W przypadku kiedy rodzic z przyczyn od siebie niezależnych nie zdąży do godziny 17:20 odebrać dziecka, ma obowiązek telefonicznie poinformować o swoim spóźnieniu wychowawcę świetlicy. Tel. (058) 629-39-30 (wew. 34).

 

Regulamin sporządzony przez kierownika świetlicy – Aleksandrę Paliwodę

Zatwierdzony przez wicedyrektora – Iwonę Nitychoruk

 

Godziny pracy - rok szk. 2020/2021

Świetlica otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.30

Regulamin świetlicowego konkursu "Dary jesieni" - rok szk. 2020/2021

Organizator konkursu:
Anna Herdzik, Aneta Roczniak, Anna Sadowska

Uczestnicy:
Uczniowie kl. 1-3

Format prac:
A4, kartka z bloku technicznego

Technika wykonania:
Pracę należy wykonać z dobrze
wysuszonych darów jesieni
(liście, niewielkie gałęzie, żołędzie, noski klonowe itp.), modelując z nich zwierzątko.
Prosimy o tworzenie prac tak, aby poszczególne elementy nie odpadały.

Termin i miejsce składania prac:
23 października 2020r., świetlica

 

AKTUALNOŚCI

LISTOPAD I GRUDZIEŃ W ŚWIETLICY – PODSUMOWANIE

Listopad rozpoczęliśmy rozmowami o różnorodności w świecie ptaków. Dzieci poznały ptaki odlatujące do ciepłych krajów, przylatujące do Polski na okres zimowy oraz te pozostające z nami przez cały rok. W związku z obchodzonym Świętem Niepodległości i blokiem...

czytaj dalej

Świetlicowy październik

Na początku października obchodziliśmy Światowy Dzień Zwierząt - rozmawialiśmy na temat empatii i tego jak należy opiekować się zwierzętami. Poznaliśmy Polskie Parki Narodowe oraz dowiedzieliśmy się jak należy zachować się na łonie natury. W tym miesiącu naszą...

czytaj dalej

Wrzesień w świetlicy

Witajcie! Wakacje dobiegły końca, a my znów spotykamy się w naszej kolorowej świetlicy 🙂 Wrzesień rozpoczęliśmy od przypomnienia zasad bezpiecznej zabawy. Wspólnie z uczniami napisaliśmy Regulamin Świetlicy oraz wspominaliśmy minione wakacje. Wszyscy wiemy teraz, jak...

czytaj dalej

Styczeń i luty w naszej świetlicy

W styczniu i lutym w naszej świetlicy dużo się działo. Poruszaliśmy  dużo ciekawych tematów. Rozmawiałyśmy z dziećmi na temat noworocznych postanowień oraz planów.  Jak na karnawał przystało omawialiśmy i poznawaliśmy tradycje z nim związane. Wspólnie bawiliśmy się...

czytaj dalej

Prezentacja

Witajcie! Nasz tydzień lego dobiegł końca. Przygotowałyśmy dla Was prezentację interaktywną. W środku znajdują się materiały z całego tygodnia, dodatkowo zajęcia relaksacyjne abyście mogli trochę odsapnąć po ciężkim tygodniu nauki😊 Zapraszamy do skorzystania i życzymy...

czytaj dalej

Listopad i grudzień w świetlicy

W listopadzie i grudniu w naszej świetlicy bardzo dobrze się bawiliśmy. Rozmawialiśmy na  dużo ciekawych tematów. Poruszaliśmy się w kolorowym świecie owocowo-warzywnym. Rozmawiałyśmy z dziećmi na temat wartości odżywczych warzyw i owoców. Wspólnie wykonywaliśmy duże...

czytaj dalej

Zabawy, łamigłówki….

Witajcie kochani 😊 W związku z nauczaniem zdalnym, przygotowałyśmy dla Was interaktywną prezentację z wieloma propozycjami zabaw, łamigłówek, zajęć relaksacyjnycyh,  itp. Zaproście do wspólnej zabawy rodziców, rodzeństwo, babcię, dziadka 😊...

czytaj dalej

Promocja zdrowia w SP 20

W ramach Promocji Zdrowia w miesiącach od września do listopada odbyły się następujące inicjatywy. Przeprowadzone zostały rozmowy z dziećmi na temat bezpieczeństwa „Każde dziecko to bezpieczny i zdrowy uczeń”. Na podstawie przygotowanej wcześniej prezentacji w...

czytaj dalej

Październik w świetlicy

W październiku w naszej świetlicy bardzo dobrze się bawiliśmy. Rozmawialiśmy na temat naszych czworonożnych przyjaciół. Wspólnie wykonywaliśmy duże plakaty zwierzaków wypełnione różnorodnymi kolorowymi, świecącymi rodzajami papierów. Rozmawialiśmy o tym jak można...

czytaj dalej