+48 58 629 39 30/ +48 573 006 705 dwudziestka@sp20gdynia.pl

ŚWIETLICA

„Świetlica – co to za miejsce?
Tu świetnie się bawimy,
za mamą nie tęsknimy!
Tu przyjaciół mamy,
do świetlicy zapraszamy!
Po co martwić się i bać?
Tu nic złego nie może się stać!
Wejdź do nas śmiało
i poznaj brać wspaniałą!!!”

 

Nauczyciele - rok szk. 2019/2020

Aleksandra Paliwoda
Anna Spaleniak
Ewa Tlaga
Halicka-Stelmaszyk Weronika
Anna Herdziuk
Katarzyna Arkuszewska
Anna Sadowska
Natalia Pacenko

Godziny pracy - rok szk. 2019/2020
Świetlica otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.20
Organizacja pracy Świetlicy - Regulamin - rok szk. 2019/2020

REGULAMIN ŚWIETLICY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W GDYNI
obowiązujący w roku szkolnym 2019/2020

 1. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku od 6.30 do 17.20
 2. Rodzice są zobowiązani do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy lub upoważnienia do tego innych osób.
 3. Nauczyciele świetlicy realizują swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy świetlicy oraz miesięcznymi planami pracy opiekuńczo-wychowawczej poszczególnych nauczycieli, które opiniuje kierownik świetlicy i zatwierdza dyrektor szkoły. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25.08.2017r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017r. poz 1646).
 4. W świetlicy organizowane są dla dzieci zajęcia:– rozwijające zainteresowania uczniów (plastyczne, muzyczne, żywe słowo, ”Klubik mądrej sowy”, zabawy ruchowe na boisku szkolnym).- zaspokajające indywidualne potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów; (pomoc w odrabianiu lekcji, dostosowanie zajęć do możliwości i potrzeb dzieci, gry logiczne i edukacyjne, prezentacje multimedialne).
 5. Opieką świetlicy objęci są uczniowie szkoły zakwalifikowani na podstawie kart zgłoszeniowych, których rodzice/opiekunowie nie mają możliwości zapewnienia opieki przed lub po zajęciach lekcyjnych ze względu na czas pracy.
 6. Karty należy złożyć do kierownika świetlicy w terminie 15 maja  – 15 czerwca danego roku szkolnego .
 7. Wszelkie indywidualne prośby dotyczące pobytu dziecka i organizacji zajęć należy zgłaszać bezpośrednio wychowawcom świetlicy.
 8. Opieką świetlicy mogą być również objęci w szczególnych przypadkach i inni uczniowie również na podstawie kart zgłoszenia.
 9. Świetlica nie odpowiada za zgubione rzeczy dzieci.
 10. Wychowawca klas wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.

 

Procedury przyprowadzania i odbierania dziecka ze świetlicy - rok szk. 2019/2020
 1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej i przychodzące do niej przed zajęciami lekcyjnymi w godz. 06.30 –  7.30 powinny być przyprowadzane osobiście przez rodziców / prawnych opiekunów  do sali świetlicowej.
 2. Dzieci opuszczają świetlicę zgodnie z informacją zawartą w karcie zgłoszenia do świetlicy. O wszelkich zmianach pobytu dziecka w świetlicy należy informować wychowawców świetlicy pisemnie. Ustne informacje podane przez dziecko nie będą respektowane.
 3. Świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosi ono swoją obecność u wychowawcy świetlicy do czasu wyjścia na zajęcia lekcyjne oraz zajęcia dodatkowe, odbioru przez osobę upoważnioną lub samodzielnego wyjścia według pisemnych deklaracji złożonych przez rodziców/opiekunów.
 4. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy w godzinach 6.30-16.30 ma obowiązek wylegitymować się dokumentem tożsamości oraz zgłosić odbiór dziecka  w portierni.
 5. Każdorazowa zmiana danych kontaktowych rodziców/prawnych opiekunów oraz danych osób upoważnionych do odbioru dzieci ze świetlicy  powinna być niezwłocznie zgłoszona.
 6. Każdorazowa zmiana godziny samodzielnego opuszczenia przez  dziecko  świetlicy musi być zgłoszona  pisemnie. Należy podać dokładną godzinę wyjścia.
 7. W przypadku kiedy rodzic z przyczyn od siebie niezależnych nie zdąży do godziny 17:20 odebrać dziecka ma obowiązek telefonicznie poinformować o swoim spóźnieniu wychowawcę świetlicy. Tel. (058) 629-39-30 (wew. 34).

Oświadczenie osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy

Koła zainteresowań w Świetlicy - rok szk. 2019/2020
 • Koło muzyczne „świetlicowe nutki” – Aleksandra Paliwoda
  Wtorek – 10:30-11:15 (klasy I – III)
  Czwartek – 16:30-17:15 (klasy I – III)
 • Koło plastyczne – Weronika Halicka-Stelmaszyk
  Piątek  – 10:45-11:30 (klasy II-III)
 •  Koło „globtroter” – Katarzyna Arkuszewska
  Piątek – 17:20 -18:05 (klasy I-III)
 • Koło przyrodnicze „na skraju lasu” – Anna Herdzik
  Poniedziałek – 10:00-11:00 (klasy I-III)
 • Koło plastyczne – anna sadowska
  Środa – 10:30-12:00 (klasy I-III)

Zapisy wyłącznie u nauczycieli świetlicy.

Regulamin świetlicowego konkursu kolęd i pastorałek - rok szk. 2019/2020

Informacje podamy w listopadzie 2019. Już teraz zapraszamy Was do udziału w konkursie.

AKTUALNOŚCI

Rodzinne świetlicowe warsztaty plastyczne

   „CUDA Z DREWNA I KAMIENIA”  Serdecznie zapraszamy 28 października (poniedziałek) na warsztaty rodzica z dzieckiem, które odbęda się w świetlicy szkolnej w godzinach 17:30 – 19:00. Zapisy dla chetnych par u wychowawców świetlicy do dnia 23.10.2019! Ilość miejsc...

czytaj dalej
Jesienny ruch-zdrowy ruch

Jesienny ruch-zdrowy ruch

czyli słów kilka o festynie z okazji powitania jesieni 23 września na sportowo powitaliśmy jesień, a tanecznym krokiem pożegnaliśmy odchodzące lato. Do tegorocznej imprezy aktywnie włączyli się rodzice naszych uczniów, organizując sportowe stanowiska, m.in. wyścigi w...

czytaj dalej

Jesienne inspiracje

Kto powiedział, że jesień jest smutna, Że ma kolor szarego płótna, Że jej prawie nie widać we mgle? Kto to wszystko powiedział? Ja nie! Fragment wiersza "Pora wesoła" Marek Głogowski Uczniowie naszej świetlicy z pewnością zgodzą się z autorem wiersza. Kolorowe barwy...

czytaj dalej