+48 58 629 39 30/ +48 573 006 705 dwudziestka@sp20gdynia.pl

ŚWIETLICA

„Świetlica – co to za miejsce?
Tu świetnie się bawimy,
za mamą nie tęsknimy!
Tu przyjaciół mamy,
do świetlicy zapraszamy!
Po co martwić się i bać?
Tu nic złego nie może się stać!
Wejdź do nas śmiało
i poznaj brać wspaniałą!!!”

 

Nauczyciele - rok szk. 2020/2021

Rekowska Anna
Herdzik Anna
Sadowska Anna
Paliwoda Aleksandra
Halicka-Stelmaszyk Weronika
Tlaga Ewa
Arkuszewska Katarzyna
Sieradzka Małgorzata

Godziny pracy - rok szk. 2020/2021

Świetlica otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.30

Organizacja pracy Świetlicy - Regulamin - rok szk. 2020/2021

REGULAMIN ŚWIETLICY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W GDYNI
obowiązujący w roku szkolnym 2020/2021

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY:

 1. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku od 6.30 do 17.30
 2. Rodzice są zobowiązani do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy lub upoważnienia do tego innych osób.
 1. Nauczyciele świetlicy realizują swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy świetlicy oraz miesięcznymi planami pracy opiekuńczo-wychowawczej poszczególnych nauczycieli, które opiniuje kierownik świetlicy i zatwierdza dyrektor szkoły.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25.08.2017r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017r. poz 1646).
 2. W świetlicy organizowane są dla dzieci zajęcia:
  – rozwijające zainteresowania uczniów (plastyczne, muzyczne, żywe słowo, ”Klubik Mądrej Sowy”, zabawy ruchowe na boisku szkolnym).
  – zaspokajające indywidualne potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów; (pomoc w odrabianiu lekcji, dostosowanie zajęć do możliwości i potrzeb dzieci,gry logiczne i edukacyjne, prezentacje multimedialne).
 1. Opieką świetlicy objęci są uczniowie klas I-III zakwalifikowani na podstawie kart zgłoszeniowych, których rodzice/opiekunowie nie mają możliwości zapewnienia opieki przed lub po zajęciach lekcyjnych ze względu na czas pracy.
 2. Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej należy pobrać ze strony internetowej szkoływww.sp20gdynia.pl (zakładka rekrutacja do świetlicy) lub przy wejściu do nowej części szkoły (przedsionek, skrzynka na parapecie okiennym), następnie wypełnić i złożyć w dniach 02.09 – 11.09.2020 w wyznaczonym miejscu w nowej części szkoły (oznaczone pudełko).
 3. Wszelkie indywidualne prośby dotyczące pobytu dziecka i organizacji zajęć należy zgłaszać kierownikowi świetlicy drogą telefoniczną (58) 629 39 30 (wew.34) lub mailową a.paliwoda@sp20gdynia.pl w dniach od poniedziałku – piątku w godzinach 07:00 – 17:00.
 4. Opieką świetlicy mogą być również objęci w szczególnych przypadkach i inni uczniowie również na podstawie kart zgłoszenia.
 5. Świetlica nie odpowiada za zgubione rzeczy dzieci.
 6. Wychowawca klas wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego, uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.

PROCEDURY DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY WYNIKAJĄCE Z PANDEMI COVID-19:

 1. Przed wejściem do sali świetlicy dziecko myje lub dezynfekuje ręce oraz zobowiązane jest do osłonięcia ust i nosa. Uczeń zdejmuje osłonę z twarzy po zapisaniu się na listę obecności u nauczyciela świetlicy.
 2. Dziecko wychodzące ze świetlicy i korzystające z przestrzeni wspólnych ma obowiązek osłonięcia ust i nosa. Dziecko posiada własną osłonę ust i nosa.
 3. Zajęcia na świeżym powietrzu organizowane są jak najczęściej w sprzyjających warunkach atmosferycznych oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 4. Sala świetlicy wietrzona jest co najmniej raz na godzinę.
 5. Do świetlicy uczęszcza  dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej.
 6. W sali świetlicy znajdują się przedmioty i zabawki, które można skutecznie umyć, uprać i zdezynfekować. Zabawki i inne przedmiotydezynfekowane są raz dziennie, po zakończonych zajęciach.
 7. Dziecko przynosi wyłącznie niezbędne przybory (bezwzględny zakaz przynoszenia zabawek), które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 8. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania wzmożonych zasad higieny – częste mycie rąk.

PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA ZE ŚWIETLICY:

 1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej i przychodzące do niej przed zajęciami lekcyjnymi, powinny być przyprowadzane przez rodziców / prawnych opiekunów  do przestrzeni wspólnej w nowej części szkoły (przedsionek) z zachowaniem odpowiednich zasad dystansu społecznego (min. 1.5m od kolejnego opiekuna i dziecka) oraz stosując osłonę ust i nosa.
 2. Dzieci opuszczają świetlicę zgodnie z informacją zawartą w karcie zgłoszenia do świetlicy. O wszelkich zmianach pobytu dziecka w świetlicy należy informować wychowawców świetlicy pisemnie. Ustne informacje podane przez dziecko nie będą respektowane.
 3. Świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosi ono swoją obecność u wychowawcy świetlicy do czasu jego wyjścia na zajęcia lekcyjne, zajęcia dodatkowe, odbioru przez osobę upoważnioną lub samodzielnego wyjścia według pisemnych deklaracji złożonych przez rodziców/opiekunów.
 1. Dziecko może być odebrane przez osoby do tego upoważnione w karcie oraz rodziców/prawnych opiekunów. Dotyczy to również odbioru na zajęcia dodatkowe odbywające się w szkole i poza nią.

 

 1. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy, ma obowiązek zgłosić jego odbiór poprzez kontakt telefoniczny z nauczycielem świetlicy na numer +48 573 006 706 (z własnego aparatu telefonicznego) lub bezpośrednio w portierni pracownikowi obsługi. Wychowawca świetlicy ma prawo wylegitymować osobę odbierającą dziecko.
 2. Każdorazowa zmiana danych kontaktowych rodziców/prawnych opiekunów oraz danych osób upoważnionych do odbioru dzieci ze świetlicy,  powinna być niezwłocznie zgłoszona kierownikowi świetlicy na adres mailowy a.paliwoda@sp20gdynia.pl
 3. Każdorazowa zmiana godziny samodzielnego opuszczenia przez  dziecko  świetlicy musi być zgłoszona  pisemnie (kartka z dokładną godziną wyjścia przekazana przez dziecko).
 4. W przypadku kiedy rodzic z przyczyn od siebie niezależnych nie zdąży do godziny 17:20 odebrać dziecka, ma obowiązek telefonicznie poinformować o swoim spóźnieniu wychowawcę świetlicy. Tel. (058) 629-39-30 (wew. 34).
Koła zainteresowań w Świetlicy - rok szk. 2020/2021 - informacje już wkrótce
Regulamin świetlicowego konkursu kolęd i pastorałek - rok szk. 2019/2020

Informacje podamy w listopadzie 2019. Już teraz zapraszamy Was do udziału w konkursie.

AKTUALNOŚCI

Świetlicowe pomysły na nudę – tydzień 4

Drogie dzieci, drodzy rodzice!!! Niestety nie możemy się spotkać w naszej szkolnej świetlicy, ale mimo tego przygotowałyśmy dla was kilka zadań, na każdy dzień coś nowego. Zadania na trzeci tydzień (20.04–24.04) znajdziesz tutaj: klik. W tym tygodniu czeka nas...

czytaj dalej

Świetlicowe pomysły na nudę – tydzień 3

DROGIE DZIECI, DRODZY RODZICE!!! niestety nie możemy się spotkać w naszej szkolnej świetlicy, ale mimo tego przygotowałyśmy dla was kilka zadań, na każdy dzień coś nowego. zadania na trzeci tydzień (13.04 – 17.04) znajdziesz tutaj: klik w tym tygodniu czeka nas...

czytaj dalej

Świetlicowe pomysły na nudę – tydzień 2

Drogie dzieci, drodzy rodzice!!! Niestety nie możemy się spotkać w naszej szkolnej świetlicy, ale mimo tego przygotowałyśmy dla was kilka zadań, na każdy dzień coś nowego. Zadania na drugi tydzień (6.04 – 10.04) znajdziesz tutaj: klik. Temat tego tygodnia obraca się...

czytaj dalej

Świetlicowe pomysły na nudę – tydzień 1

Drogie dzieci, drodzy rodzice!!! Niestety nie możemy się spotkać w naszej szkolnej świetlicy, ale mimo tego przygotowałyśmy dla was kilka zadań, na każdy dzień coś nowego. Zadania na pierwszy tydzień (30.03–3.04) znajdziesz tutaj: klik. Mamy nadzieję, że zaproponowane...

czytaj dalej

Dzień inicjatywy w świetlicy

„Sposób na nudę w zimowe popołudnia” W ostatni piątek stycznia chętni uczniowie mogli podzielić się z pozostałymi dziećmi swoimi sposobami na nudę w zimowe popołudnia i wieczory. Nie brakowało propozycji ciekawych gier karcianych i edukacyjnych, mogliśmy posłuchać...

czytaj dalej
I półrocze w naszej świetlicy

I półrocze w naszej świetlicy

Pierwszy semestr upłynął nam bardzo intensywnie. Dzieci miały okazję uczestniczyć w konkursach organizowanych przez nauczycieli świetlicy, m.in. rodzinnym konkursie fotograficznym „Mój Pupil”, konkursie plastyczno-technicznym „Niezwykłe anioły”, „Polska ukryta w...

czytaj dalej

Promocja zdrowia

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła, podobnie jak w roku ubiegłym, realizuje własny program autorski „Zdrowie kluczem do sukcesu”. W klasach I-III szczególną uwagę poświęcono propagowaniu aktywności fizycznej oraz  zdrowemu odżywianiu. Już we wrześniu odbył się...

czytaj dalej
Świetlicowe zabawy

Świetlicowe zabawy

Złota jesień już za nami… nasze pobyty na świeżym powietrzu są coraz krótsze, ale Panie w świetlicy nie pozwalają wkraść się nudzie. Oprócz zajęć plastycznych, dużo tańczymy, konstruujmy ciekawe budowle z klocków, wyciszamy się słuchając muzyki relaksacyjnej oraz...

czytaj dalej

Świetlicowe warsztaty w rodzinnym gronie

28 października w świetlicy odbyły się warsztaty plastyczne pod hasłem CUDA Z DREWNA I KAMIENIA. Dopisała bardzo liczna frekwencja. Dzieci wspólnie z rodzicami wykonywali ozdoby z brzozowych deseczek, kamieni oraz plastikowych kubeczków. Wyobraźnia nie miała granic,...

czytaj dalej