PRAWYM BYĆ, ZDROWYM BYĆ, MĄDRYM BYĆ...

Aktualności

Bieżące informacje

więcej

Plan zajęć

Zajęcia szkolne

więcej

Dokumenty Szkoły

Dokumenty naszej szkoły

więcej

e-Dziennik

Sprawdź oceny swojego dziecka

Więcej

Obiady na październik 2016

OBIADY  –  PAŹDZIERNIK 2016 21 dni x 3,10 zł =65,10 zł UWAGA! W PAŹDZIERNIKU 2  DNI (13 i 31.10.2016) WOLNE OD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH: 19 dni x 3,10 zł = 58,90 zł (bez dni wolnych) Wpłat można dokonać w dniach 20-27 września w sekretariacie szkoły lub na konto BANK PKO 34 1440 1026 0000 0000 1255 […]

Zgłoszenie na obiady dla uczniów, którzy nie korzystają ze świetlicy

Karta zgłoszenia na obiady dla uczniów, który nie korzystają ze świetlicy do pobrania poniżej: Zgłoszenie na obiady dla uczniów, którzy nie korzystają ze świetlicy    

Obiady na wrzesień 2016

OBIADY  NA  WRZESIEŃ 2016 15 dni x  3,10zł = 46,50zł Wpłat można dokonać w dniach 01-06 września w sekretariacie szkoły lub na konto BANK PKO 34 1440 1026 0000 0000 1255 6837 UWAGA!!! Obiady wydawane od 12.09.2016

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodów na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium nie może być większa niż 514 zł. Uwaga! W roku szkolnym 2016/2017 postępowania w sprawach dotyczących ubiegania się o stypendia szkolne prowadzi […]

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 1 WRZEŚNIA 2016 KLASY „0” – GODZINA 11.00 KLASY I-III – GODZINA 10.00 KLASY IV-VI – GODZINA 9.00