+48 58 629 39 30/ +48 573 006 705 dwudziestka@sp20gdynia.pl

OBIADY

Regulamin płatności za obiady oraz korzystania ze stołówki szkolnej w SP20 - rok szk. 2020/2021
 1. Przyjmowanie kart zgłoszenia na następny rok szkolny odbywa się od 15 maja do 15 czerwca bieżącego roku. Karty obiadowe należy dostarczyć do pokoju administracji pok. 14 oraz wpisać się do ewidencji. W przypadku wolnych miejsc, dopuszcza się przyjmowanie kart po terminie.
 2. Możliwości lokalowo – organizacyjne szkoły ograniczają liczbę wydawanych obiadów i w związku z tym pierwszeństwo korzystania ze stołówki szkolnej mają uczniowie klas młodszych i dzieci z chorobami przewlekłymi.
  Opłaty wnoszone są z góry od 20-go do 27-go  dnia, każdego miesiąca poprzedzającego opłacany miesiąc. Wyjątek stanowi  WRZESIEŃ – opłacamy wyłącznie w pierwszych dwóch dniach pracujących września oraz  STYCZEŃ – opłacamy wyłącznie w pierwszych dwóch dniach pracujących stycznia. Dokładne informacje dotyczące kwoty oraz daty wpłat określa harmonogram, który jest podany do wiadomości na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej szkoły sp20gdynia.pl.
  W związku z zamknięciem roku finansowego nie ma możliwości wpłat w grudniu za miesiąc styczeń. Wpłaty przelewem zrobione w grudniu za styczeń będą w miarę możliwości zwracane na konto nadawcy lub trafią na konto Gminy Miasta Gdyni.
 3. Kwota wpłaty uzależniona jest od ilości dni obiadowych w danym miesiącu. Koszt jednego obiadu wynika z kalkulacji przeprowadzanej corocznie na podstawie rozstrzygniętego przetargu (koszt obiadu w 2019r. – 3,80 zł). Istnieje możliwość wybrania poszczególnych dni żywieniowych (np. same wtorki, bez piątków itp.).
 4. W przypadku braku opłaty w wyznaczonym terminie, uczeń nie będzie mógł korzystać z obiadów w danym miesiącu . Przelewy, które wpłyną po wyznaczonym terminie, zostaną zwrócone każdorazowo nadawcy.
 5. Pierwsze trzy dni robocze września oraz stycznia są dniami bez obiadów.
 6. Uprzejmie informujemy, że odpłatność za obiady w szkole odbywa się wyłącznie bezgotówkowo. Prosimy o wpłaty za obiady w formie przelewu konto nr:
  Bank PKO BP  34 1440 1026 0000 0000 1255 6837
 7. Za prawidłowo dokonaną wpłatę za obiady uznaje się kwotę należności określonej przez szkołę w harmonogramie płatności, z podaniem wymaganych informacji w tytule przelewu:
  – imię i nazwisko dziecka,
  – klasa
  – określenie za jaki miesiąc – w sytuacji,  gdy nie jest to pełna wpłata, konieczne jest podanie dni, w których dziecka nie będzie na obiedzie (np. bez piątków)  lub których dni dotyczy płatność (np. same wtorki).
 8. Odliczeń i korekt w wysokości wpłat dokonuje wyłącznie upoważniony pracownik szkoły – intendent. Przelewy bez konsultacji z intendentem powinny być zrobione na pełną  kwotę podaną w harmonogramie. W celu dokonania odliczeń odpisów oraz potwierdzenia kwoty do zapłaty po odliczeniach, konieczny jest kontakt telefoniczny: 58 669 03 64 lub e-mailowy e.blankenburg@sp20gdynia.pl
 9. Nadpłaty na koniec roku kalendarzowego oraz szkolnego zwracane są przelewem na konto .
 10. Odwołanie posiłków następuje poprzez wysłanie wiadomości  SMS  na numer  telefonu służbowego: 573 006 706  lub telefoniczne od poniedziałku do piątku w dniu poprzedzającym odwoływany obiad do godziny 14.00, pod numerem telefonu 58 669 03 64 Informacja SMS powinna zawierać: nazwisko i imię ucznia, klasę, imię i nazwisko osoby zgłaszającej (odpis – Jan Nowak, kl. VIII A,  24-28.09.2018r., Piotr Nowak).
  Nieobecności uczniów na obiedzie związane z wycieczkami zgłaszają wychowawcy klas.
 11. W związku z zamknięciem roku finansowego w miesiącach grudniu i czerwcu rodzice/opiekunowie prawni powinni zgłaszać odpisy do dnia 10-go grudnia/czerwca. Jeżeli 10 grudnia/czerwca  wypadnie w dzień wolny (sobota, niedziela) zgłoszenia należy dokonać w piątek przed w/w dniem.
 12. W przypadku całkowitej rezygnacji dziecka z obiadów należy złożyć  oświadczenie o rezygnacji z posiłków e-mailem blankenburg@sp20gdynia.pl  lub osobiście przed rozpoczęciem miesiąca, w którym ma  nastąpić rezygnacja.
 13. Uprawnionymi do korzystania ze stołówki szkolnej są wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni.
 14. Rodzice uczniów, którzy znajdują się w udokumentowanej trudnej sytuacji materialnej, bądź rodzinnej, mogą zgłosić się z wnioskiem o wsparcie do pedagoga szkolnego.
 15. Koszty posiłków wydawanych przez stołówkę szkolną uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej pokrywane są ze środków otrzymywanych z:
  – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  – funduszy od sponsorów.
 16. Pracownicy zatrudnieni na stanowisku kucharza i pomocy kuchennej uprawnieni są do korzystania z bezpłatnego wyżywienia w czasie wykonywania pracy i w okresie prowadzenia żywienia w szkole.
 17. Wydawanie posiłków odbywa się w godzinach: od 11.30 do 13.50.
 18. Przed stołówką oraz na stronie internetowej szkoły zamieszczony jest tygodniowy jadłospis. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.
 19. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w jadalni czuwają kierownik stołówki, nauczyciel dyżurujący lub wychowawcy świetlicy.
 20. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
 21. Po spożyciu obiadu niezwłocznie należy ustąpić miejsca innym, a brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
 22. Uczniowie mogą zgłaszać propozycje dań do jadłospisu do intendenta.
 23. W stołówce obowiązuje obuwie zamienne. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej zobowiązani są do pozostawienia kurtek i plecaków poza stołówką.
 24. Stołówka szkolna nie wydaje obiadów na wynos. Decyzja ta podyktowana jest względami sanitarnymi.
 25. Ze względów sanitarno-epidemiologicznych podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek (rodzice oraz inne osoby proszone są o nie wchodzenie do stołówki podczas obiadu).

   Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane przez Dyrektora Szkoły.

  Płatności za obiady - harmonogram październik, listopad, grudzień 2020

  Prosimy o dokonywanie wpłat za obiady w następujących kwotach oraz w ściśle podanych terminach:

  Płatność tylko za dany miesiąc, zgodnie z poniższym harmonogramem.

  • Opłata za październik:
   termin płatności 20-27 września
   kwota 88 zł – 22 dni żywieniowe
   Opłata za listopad:
   termin płatności 20-27 października
   kwota 80 zł – 20 dni żywieniowych
   lub 68 zł – 17 dni żywieniowych (17, 18 i 19.11.2020 – próbne egz. kl. 8)
   11 listopada Święto Niepodległości 
  • Opłata za grudzień:
   termin płatności 20-27 listpada
   kwota 60 zł – 15 dni żywieniowych
   22.12.2020 – Wigilie klasowe
   23.12-31.12.2020 – świąteczna przerwa

  Prosimy o NIE PŁACENIE w grudniu za styczeń. Termin płatności za styczeń: 04-05.01.2021 r.

  Stawka obiadowa za rok 2021 znana będzie dopiero po przeprowadzeniu przetargu.

  Prosimy o terminowe wpłaty w sekretariacie szkoły lub na konto:
  BANK PKO BP 34 1440 1026 0000 0000 1255 6837
  Przypominamy – brak wpłaty w terminie skutkuje brakiem obiadów w danym miesiącu.

  Odwołanie obiadów - rok szk. 2020/2021

   

  Odwołanie posiłków następuje poprzez wysłanie wiadomości  SMS  na numer  telefonu służbowego:  573-006-705  lub telefoniczne od poniedziałku do piątku w dniu poprzedzającym odwoływany obiad do godziny 15. 30, pod numerem telefonu 58 669 03 64 Informacja SMS powinna zawierać: nazwisko i imię ucznia, klasę, imię i nazwisko osoby zgłaszającej (odpis – Jan Nowak, kl. VIII A,  24-28.09.2018r., Piotr Nowak).

   

  Jadłospis - rok szk. 2020/2021

  na okres od 15.03.2021 r. do 19.03.2021 r.

   

  PONIEDZIAŁEK 15.03.2021 r.

  Zupa ogórkowa z ziemniakami (1, 7, 9) 250 ml
  Racuchy z jabłkami (1, 3, 7) 100 g
  Jogurt owocowy, marchew (7) 200 ml/szt.
  595 kcal

  PRODUKTY DO PRZYGOTOWANIA POSIŁKU woda, indyk, żeberka, marchew, seler, por, pietrucha, ogórki kiszone, natka pietruszki, ziemniaki masło,  śmietana 15%, mąka, jajka, proszek do pieczenia, jabłka, mleko, cukier puder, cukier waniliowy, jogurt naturalny, jagoda mrożona oraz przyprawy

  WTOREK 16.03.2021 r.

  Zupa wiedeńska z ziemniakami (9) 250ml
  Panierowana pierś z kurczaka (1, 3, 7) 100 g
  Ziemniaki pieczone 150 g
  Surówka z czerwonej kapusty z jabłkiem i selerem konserwowym (7) 100 g
  Kompot, mandarynka 200 ml/szt.

  PRODUKTY DO PRZYGOTOWANIA POSIŁKU woda, kura, szponder, marchew, seler, por, pietrucha, natka pietruszki, kasza manna błyskawiczna, ziemniaki, piersi z kurczaka, jajka, bułka tarta, mleko, olej, ziemniaki, olej,  kapusta czerwona, seler konserwowy, jabłka, cytryna, majonez, woda, truskawka, wiśnia, malina, cukier oraz przyprawy

  ŚRODA 17.03.2021 r.

  Zupa z zielonego groszku z ziemniakami (1, 7, 9) 250 ml
  Spaghetti z sosem mięsno-pomidorowym (1, 9) 245 g
  Woda z cytryną, gruszka 200 ml/szt.
  685 kcal

  PRODUKTY DO PRZYGOTOWANIA POSIŁKU woda,  groszek konserwowy i mrożony, ziemniaki, kura,  marchew, seler, por, pietrucha, natka pietruszki, śmietana 15%, woda, udziec z indyka,  cebula, czosnek, marchew, seler, pietrucha, olej, koncentrat pomidorowy, mąka, ser żółty, woda, cytryna, cukier oraz przyprawy

  CZWARTEK 18.03.2021 r.

  Zupa pomidorowa z makaronem (7, 9) 250 ml
  Pulpeciki w sosie koperkowym (1, 3) 135 g
  Ryż na sypko (7) 60 g
  Marchew zasmażana (7) 100 g
  Kompot, owoc 200 ml/szt.
  663 kcal

  PRODUKTY DO PRZYGOTOWANIA POSIŁKU woda, kura, marchew, seler, por, pietrucha, natka pietruszki,  koncentrat pomidorowy, makaron, śmietana 15%, udziec z indyka, piersi z kurczaka, marchew, seler, pietrucha, por, koperek, mąka, cebula, czosnek, bułka pszenna, ryż paraboliczny, masło, marchew kostka mrożona, masło, cytryna, cukier, mąka, woda, malina, cukier oraz przyprawy

  PIĄTEK 19.03.2021 r.

  Zupa owocowa z zacierką (1, 3, 7, 9) 250 ml
  Porcja miruny z pieca (1, 3, 4, 7) 100 g
  Pieczone ziemniaki (7) 150 g
  Surówka wielowarzywna (7) 100 g
  Herbata z cytryną, owoc 200 ml/szt

  590 kcal

  PRODUKTY DO PRZYGOTOWANIA POSIŁKU woda, wiśnia, śliwka, jagoda, malina, truskawka, mąka, jajka, śmietana 15%, filet z miruny, ziemniaki, olej, kapusta, marchew, pietruszka, por, seler, ogórek kiszony, jabłka, musztarda majonez, woda, herbata Saga, cytryna, cukier oraz przyprawy
  PRZYPRAWY sól, pieprz, oregano, majeranek, lubczyk, bazylia, tymianek, liść laurowy, ziele angielskie


  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności,  które ze szczególnym uwzględnieniem alergenów, muszą być łatwo dostępne tak, aby rodzic miał świadomość, że w odniesieniu do danej żywności występują kwestie związane z alergiami  i nietolerancją pokarmową.

  W związku z powyższym przy jadłospisie będzie można znaleźć spis alergenów, a przy każdym daniu numer alergenu jaki zawiera to danie.

  Numery alergenów występujących w posiłkach:
  1. Zboża zawierające gluten (pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, pszenica kamut) 2. Skorupiaki i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 3. Jaja i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 4. Ryby i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 5. Orzeszki ziemne (arachidowe i produkty przygotowane na ich bazie) 6. Soja i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 7. Mleko i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 8. Orzechy (migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzechy pekan, orzechy brazylijskie, orzechy pistacjowe, orzechy makadamia lub orzechy oraz produkty przygotowane na ich bazie) 9. Seler i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 10. Gorczyca i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie) 12. Dwutlenek siarki 13. Łubin (produkty przygotowane na ich bazie) 14. Mięczaki (produkty przygotowane na ich bazie)