+48 58 629 39 30/ +48 573 006 705 dwudziestka@sp20gdynia.pl

ŚWIETLICA

Rekrutacja do świetlicy

Drodzy Państwo,
Od dnia 22 maja  – 16 czerwca 2023 rozpoczyna się rekrutacja do świetlicy na rok szkolny 2023/24.
Bardzo prosimy o pobieranie kart ze strony internetowej szkoły w zakładce świetlica –rekrutacja do świetlicy.
Karta zgłoszenia do świetlicy składa się z dwóch części, obie składamy w wyznaczonym terminie. Uaktualnienie drugiej części karty będzie możliwe we wrześniu u wychowawców świetlicy.
Wypełnione karty należy złożyć w wyznaczonym miejscu w nowej części szkoły lub u wychowawców świetlicy.

Karta zgłoszenia do świetlicy cz.1 tutaj

Karta zgłoszenia do świetlicy cz.2 tutaj

„Świetlica – co to za miejsce?
Tu świetnie się bawimy,
za mamą nie tęsknimy!
Tu przyjaciół mamy,
do świetlicy zapraszamy!
Po co martwić się i bać?
Tu nic złego nie może się stać!
Wejdź do nas śmiało
i poznaj brać wspaniałą!!!”

 

Nauczyciele - rok szk. 2022/2023

Katarzyna Arkuszewska​ – kierownik świetlicy
Anna Sadowska
Ewa Tlaga
Agata Goral
Małgorzata Sieradzka
Anna Matuszewska

Organizacja pracy Świetlicy - Regulamin - rok szk. 2023/2024

Organizacja pracy Świetlicy – Regulamin – rok szk. 2023/2024

REGULAMIN ŚWIETLICY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W GDYNI
obowiązujący w roku szkolnym 2023/2024

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY:

 1. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku od 6.30 do 17.30
 2. Rodzice są zobowiązani do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy lub upoważnienia do tego innych osób.
 3. Nauczyciele świetlicy realizują swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy świetlicy oraz miesięcznymi planami pracy opiekuńczo-wychowawczej poszczególnych nauczycieli, które opiniuje kierownik świetlicy i zatwierdza dyrektor szkoły. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25.08.2017r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017r. poz 1646).
 4. W świetlicy organizowane są dla dzieci zajęcia:
  – rozwijające zainteresowania uczniów (plastyczne, muzyczne, żywe słowo, ”Klubik Mądrej Sowy”, zajęcia sportowe, zabawy ruchowe na boisku szkolnym).
  – zaspokajające indywidualne potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów; (pomoc w odrabianiu lekcji, dostosowanie zajęć do możliwości i potrzeb dzieci, gry logiczne i edukacyjne, prezentacje multimedialne).
 5. Opieką świetlicy objęci są uczniowie klas I-III zakwalifikowani na podstawie kart zgłoszeniowych, których rodzice/opiekunowie nie mają możliwości zapewnienia opieki przed lub po zajęciach lekcyjnych ze względu na czas pracy.
 6. Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej należy pobrać ze strony internetowej szkoły sp20gdynia.pl(zakładka  świetlica – rekrutacja) następnie wypełnić i złożyć w dniach 22.05–16.06.2023 w wyznaczonym miejscu w nowej części szkoły (oznaczone pudełko) lub bezpośrednio u wychowawcy świetlicy.
 7. Wszelkie indywidualne prośby dotyczące pobytu dziecka i organizacji zajęć należy zgłaszać kierownikowi świetlicy drogą telefoniczną (58) 629 39 30 (wew.34), lub mailową arkuszewska@sp20gdynia.plw dniach od poniedziałku – piątku w godzinach 07:00 – 17:00.
 8. Opieką świetlicy mogą być również objęci w szczególnych przypadkach i inni uczniowie również na podstawie kart zgłoszenia.
 9. Świetlica nie odpowiada za zgubione rzeczy dzieci.
 10. Wychowawca klas wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego, uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.

PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA ZE ŚWIETLICY:

 1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej i przychodzące do niej przed zajęciami lekcyjnymi, powinny być przyprowadzane przez rodziców / prawnych opiekunów  do przestrzeni wspólnej w nowej części szkoły (przedsionek).
 2. Dzieci opuszczają świetlicę zgodnie z informacją zawartą w karcie zgłoszenia do świetlicy. O wszelkich zmianach pobytu dziecka w świetlicy należy informować wychowawców świetlicy pisemnie. Ustne informacje podane przez dziecko nie będą respektowane.
 3. Świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosi ono swoją obecność u wychowawcy świetlicy do czasu jego wyjścia na zajęcia lekcyjne, zajęcia dodatkowe, odbioru przez osobę upoważnioną lub samodzielnego wyjścia według pisemnych deklaracji złożonych przez rodziców/opiekunów.
 4. Dziecko może być odebrane przez osoby do tego upoważnione w karcie orazrodziców/prawnych opiekunów. Dotyczy to również odbioru na zajęcia dodatkowe odbywające się w szkole i poza nią.
 5. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy,ma obowiązek zgłosić jego odbiór poprzez kontakt telefoniczny z nauczycielem świetlicy na numer +48 573 006 706 (z własnego aparatu telefonicznego) lub bezpośrednio w portierni pracownikowi obsługi. Wychowawca świetlicy ma prawo wylegitymować osobę odbierającą dziecko.
 6. Każdorazowa zmiana danych kontaktowych rodziców/prawnych opiekunów oraz danych osób upoważnionych do odbioru dzieci ze świetlicy,  powinna być niezwłocznie zgłoszona kierownikowi świetlicy na adres mailowy arkuszewska@sp20gdynia.pl
 7. Każdorazowa zmiana godziny samodzielnego opuszczenia przez dziecko  świetlicy musi być zgłoszona  pisemnie (kartka z dokładną godziną wyjścia przekazana przez dziecko).
 8. W przypadku kiedy rodzic z przyczyn od siebie niezależnych nie zdąży do godziny 17:20 odebrać dziecka, ma obowiązek telefonicznie poinformować o swoim spóźnieniu wychowawcę świetlicy. Tel. (058) 629-39-30 (wew. 34) lub +48 573 006 706.

Regulamin sporządzony przez kierownika świetlicy – Katarzynę Arkuszewską

Zatwierdzony przez wicedyrektora – Iwonę Nitychoruk

AKTUALNOŚCI

Konkurs – „Domki oraz poidełka dla owadów”

ŚWIETLICA SZKOLNA ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE „Domki oraz poidełka dla owadów” Regulamin: 1.Celem konkursu jest: - kształtowanie postaw, zachowań i działań proekologicznych dzieci, - ochrona różnorodności biologicznej pszczół miododajnych i...

czytaj dalej

Marzec i kwiecień w świetlicy

Z początkiem marca powędrowaliśmy do krainy dinozaurów. Rozmawialiśmy o życiu tych fascynujących zwierząt. W świetlicy pojawiły się różnorodne dinozaury. Obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kobiet – poznaliśmy sylwetki znanych i zasłużonych kobiet, przygotowaliśmy...

czytaj dalej

Podziękowanie

„Nawet skromna pomoc jest zawsze lepsza od wielkiego współczucia” - Loranc Świetlica szkolna składa serdeczne podziękowania za zaangażowanie i wsparcie akcji charytatywnej na rzecz  FUNDACJI Z POMPĄ. Serdecznie dziękujemy uczniom, nauczycielom, rodzicom oraz wszystkim...

czytaj dalej

NOWA ATRAKCJA W ŚWIETLICY!

Do naszej świetlicy, został zakupiony stół wielofunkcyjny do gry w piłkarzyki, mini air hockey oraz mini bilard. Jest z nami od niedawna, a już stał się jedną z ulubionych zabaw dla dzieci. Fundusze pochodzą ze składek dzieci uczęszczających do świetlicy. Serdecznie...

czytaj dalej

ŚWIETLICA SZKOLNA ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE

„WIELKANOCNA OZDOBA PRZESTRZENNA” Regulamin: 1.Celem konkursu jest: - powrót do tradycji wykonywania ozdób wielkanocnych, - sposób na alternatywne spędzenie wolnego czasu w rodzinnym gronie, - stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych....

czytaj dalej

Styczeń i luty w świetlicy

W końcu nadeszła wyczekiwana zima i w naszej świetlicy zapanował zimowy nastrój. Styczeń rozpoczęliśmy od wspomnień minionego roku i planowaniu noworocznych postanowień. Uczniowie opowiadali nam o swoich zabawach sylwestrowych. Stworzyliśmy galerię prac, na której...

czytaj dalej

Konkurs „Recyklingowe jeże”

W listopadzie odbył się konkurs plastyczno – techniczny „Recyklingowe jeże”. Poniżej przedstawiamy laureatów konkursu: 1 miejsce – Olaf Zęgota kl. 1a 2 miejsce – Barbara Tyborska kl.1b 3 miejsce – Mikołaj Kosmecki kl. 1a Wyróżnienia otrzymali: Agata Kulpa kl.1c Jan...

czytaj dalej

Wyniki konkursu fotograficznego “Ja i mój miś”

Laureaci: Barbara Domalewska I c - I miejsce Anna Pietkiewicz II a - II miejsce Alicja Kalinowska II b - II miejsce Kornelia Konieczna II a - II miejsce Antonia Bieleninik III a - III miejsce Wyróżnienia: Gabriela Kirzanowska I b Vadym Moloschytskij I c Pola...

czytaj dalej