+48 58 629 39 30/ +48 573 006 705 dwudziestka@sp20gdynia.pl

ŚWIETLICA

Rekrutacja do świetlicy

Drodzy Państwo,
Od dnia 22 maja  – 16 czerwca 2023 rozpoczyna się rekrutacja do świetlicy na rok szkolny 2023/24.
Bardzo prosimy o pobieranie kart ze strony internetowej szkoły w zakładce świetlica –rekrutacja do świetlicy.
Karta zgłoszenia do świetlicy składa się z dwóch części, obie składamy w wyznaczonym terminie. Uaktualnienie drugiej części karty będzie możliwe we wrześniu u wychowawców świetlicy.
Wypełnione karty należy złożyć w wyznaczonym miejscu w nowej części szkoły lub u wychowawców świetlicy.

Karta zgłoszenia do świetlicy tutaj

„Świetlica – co to za miejsce?
Tu świetnie się bawimy,
za mamą nie tęsknimy!
Tu przyjaciół mamy,
do świetlicy zapraszamy!
Po co martwić się i bać?
Tu nic złego nie może się stać!
Wejdź do nas śmiało
i poznaj brać wspaniałą!!!”

 

Nauczyciele - rok szk. 2022/2023

Katarzyna Arkuszewska​ – kierownik świetlicy
Anna Sadowska
Ewa Tlaga
Agata Goral
Małgorzata Sieradzka
Anna Matuszewska

Organizacja pracy Świetlicy - Regulamin - rok szk. 2023/2024

Organizacja pracy Świetlicy – Regulamin – rok szk. 2023/2024

REGULAMIN ŚWIETLICY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W GDYNI
obowiązujący w roku szkolnym 2023/2024

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY:

 1. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku od 6.30 do 17.30
 2. Rodzice są zobowiązani do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy lub upoważnienia do tego innych osób.
 3. Nauczyciele świetlicy realizują swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy świetlicy oraz miesięcznymi planami pracy opiekuńczo-wychowawczej poszczególnych nauczycieli, które opiniuje kierownik świetlicy i zatwierdza dyrektor szkoły. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25.08.2017r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017r. poz 1646).
 4. W świetlicy organizowane są dla dzieci zajęcia:
  – rozwijające zainteresowania uczniów (plastyczne, muzyczne, żywe słowo, ”Klubik Mądrej Sowy”, zajęcia sportowe, zabawy ruchowe na boisku szkolnym).
  – zaspokajające indywidualne potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów; (pomoc w odrabianiu lekcji, dostosowanie zajęć do możliwości i potrzeb dzieci, gry logiczne i edukacyjne, prezentacje multimedialne).
 5. Opieką świetlicy objęci są uczniowie klas I-III zakwalifikowani na podstawie kart zgłoszeniowych, których rodzice/opiekunowie nie mają możliwości zapewnienia opieki przed lub po zajęciach lekcyjnych ze względu na czas pracy.
 6. Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej należy pobrać ze strony internetowej szkoły sp20gdynia.pl(zakładka  świetlica – rekrutacja) następnie wypełnić i złożyć w dniach 22.05–16.06.2023 w wyznaczonym miejscu w nowej części szkoły (oznaczone pudełko) lub bezpośrednio u wychowawcy świetlicy.
 7. Wszelkie indywidualne prośby dotyczące pobytu dziecka i organizacji zajęć należy zgłaszać kierownikowi świetlicy drogą telefoniczną (58) 629 39 30 (wew.34), lub mailową arkuszewska@sp20gdynia.plw dniach od poniedziałku – piątku w godzinach 07:00 – 17:00.
 8. Opieką świetlicy mogą być również objęci w szczególnych przypadkach i inni uczniowie również na podstawie kart zgłoszenia.
 9. Świetlica nie odpowiada za zgubione rzeczy dzieci.
 10. Wychowawca klas wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego, uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.

PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA ZE ŚWIETLICY:

 1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej i przychodzące do niej przed zajęciami lekcyjnymi, powinny być przyprowadzane przez rodziców / prawnych opiekunów  do przestrzeni wspólnej w nowej części szkoły (przedsionek).
 2. Dzieci opuszczają świetlicę zgodnie z informacją zawartą w karcie zgłoszenia do świetlicy. O wszelkich zmianach pobytu dziecka w świetlicy należy informować wychowawców świetlicy pisemnie. Ustne informacje podane przez dziecko nie będą respektowane.
 3. Świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosi ono swoją obecność u wychowawcy świetlicy do czasu jego wyjścia na zajęcia lekcyjne, zajęcia dodatkowe, odbioru przez osobę upoważnioną lub samodzielnego wyjścia według pisemnych deklaracji złożonych przez rodziców/opiekunów.
 4. Dziecko może być odebrane przez osoby do tego upoważnione w karcie orazrodziców/prawnych opiekunów. Dotyczy to również odbioru na zajęcia dodatkowe odbywające się w szkole i poza nią.
 5. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy,ma obowiązek zgłosić jego odbiór poprzez kontakt telefoniczny z nauczycielem świetlicy na numer +48 573 006 706 (z własnego aparatu telefonicznego) lub bezpośrednio w portierni pracownikowi obsługi. Wychowawca świetlicy ma prawo wylegitymować osobę odbierającą dziecko.
 6. Każdorazowa zmiana danych kontaktowych rodziców/prawnych opiekunów oraz danych osób upoważnionych do odbioru dzieci ze świetlicy,  powinna być niezwłocznie zgłoszona kierownikowi świetlicy na adres mailowy arkuszewska@sp20gdynia.pl
 7. Każdorazowa zmiana godziny samodzielnego opuszczenia przez dziecko  świetlicy musi być zgłoszona  pisemnie (kartka z dokładną godziną wyjścia przekazana przez dziecko).
 8. W przypadku kiedy rodzic z przyczyn od siebie niezależnych nie zdąży do godziny 17:20 odebrać dziecka, ma obowiązek telefonicznie poinformować o swoim spóźnieniu wychowawcę świetlicy. Tel. (058) 629-39-30 (wew. 34) lub +48 573 006 706.

Regulamin sporządzony przez kierownika świetlicy – Katarzynę Arkuszewską

Zatwierdzony przez wicedyrektora – Iwonę Nitychoruk

AKTUALNOŚCI

Projekt edukacyjno-plastyczny w świetlicy

W świetlicy na przełomie maja i czerwca odbył się projekt edukacyjno-plastyczny, który podzielony był na dwa etapy. Pierwszym z nich było zapoznanie uczniów z wiedzą na temat Polskiej flory i fauny. Kolejną częścią projektu był tydzień plastyczny na świeżym powietrzu,...

czytaj dalej

Kreatywne Świetliczaki

Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej biorą udział w różnych zajęciach plastycznych, których tematyka związana jest z tygodniowym planem pracy. Zajęcia te rozwijają zmysł estetyki, zdolności manualne i kształtują zainteresowania. Prace wykonane przez uczniów są...

czytaj dalej

Malowanie w świetlicy

Nasze Świetliczaki, podczas pobytu w świetlicy, chętnie wykonują różne prace. Ich ulubioną techniką plastyczną jest malowanie. W naszej świetlicy powstaje wiele przepięknych arcydzieł, które wspólnie podziwiamy. Cieszymy się, że uczniowie aktywnie biorą udział w...

czytaj dalej

Zabawy w świetlicy

Jedną z ulubionych form spędzania wolnego czasu przez naszych uczniów są zabawy ruchowe z chustą. Czerwona płachta przyciąga wzrok, wzbudza zainteresowanie i zaciekawienie wszystkich uczestników zabawy. Chusta umożliwia zabawę z dziećmi w każdych warunkach, integruje...

czytaj dalej

„Drużyna sieciaków”

Dbamy o bezpieczeństwo w sieci naszych uczniów poruszając w świetlicy tematy związane z prawidłowym korzystaniem z internetu. Stworzyliśmy wspólnie plakat "Drużyna sieciaków", na którym umieściliśmy zasady poruszania się w sieci.

czytaj dalej

„Mój wymarzony pokój 3D”

Wyniki świetlicowego konkursu „Mój wymarzony pokój 3D” 1 miejsce - Matylda Fąferek III C 2 miejsce- Ala Zmitrowicz III A 2 miejsce – Paulina Orłowska II B 3 miejsce- Marysia Krzyżanowska II B Wyróżnienie : Maja Pilarska 1 C Basia Łuczak 1 C Mikołaj Kaszuba 1 B...

czytaj dalej

Luty w świetlicy

Luty w świetlicy rozpoczęliśmy od zmiany dekoracji sali oraz świętowania walentynek. Rozmawialiśmy o sportach zimowych oraz o tym jak wiele pozytywnych emocji wprowadzają do naszego życia. Na koniec miesiąca poruszyliśmy temat naszych skrzydlatych przyjaciół....

czytaj dalej