+48 58 629 39 30/ +48 573 006 705 dwudziestka@sp20gdynia.pl

Egzamin teoretyczny na kartę rowerowa będzie odbywał się w terminie 7-11.06.2021r. Do egzaminu uczniowie przystępują w czasie swoich lekcji techniki.
W przypadku nieobecności ucznia na tej lekcji istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu teoretycznego z inna klasą, po uzgodnieniu z panią J. Polak.
Praktyczny egzamin na kartę rowerową odbędzie się w dniach 21-22.06.2021r. Każde dziecko przystępujące do egzaminu na kartę rowerową musi mieć przy sobie legitymację szkolną. Podczas egzaminu praktycznego obowiązuje kask rowerowy. Uczeń bez kasku nie będzie dopuszczony  do egzaminu.
„ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ” (druk do pobrania w załączniku) prosimy wypełnić drukowanymi literami oraz podpisać w miejscu przeznaczonym dla rodziców (pkt.2). Uzupełniony formularz wraz z aktualnym (podpisanym na odwrocie) zdjęciem o wymiarach 45mm x 35mm należy dostarczyć do wychowawcy klasy.

Karta zaliczeniowa do pobrania tutaj