+48 58 629 39 30/ +48 573 006 705 dwudziestka@sp20gdynia.pl

ŚWIETLICA SZKOLNA ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE

„Domki oraz poidełka dla owadów”

Regulamin:

1.Celem konkursu jest:

– kształtowanie postaw, zachowań i działań proekologicznych dzieci,

– ochrona różnorodności biologicznej pszczół miododajnych i dzikich owadów zapylających,

– integracja rodzinna poprzez wspólne zaangażowanie się w działania na rzecz dziko żyjących owadów.

2.Przedmiotem konkursu jest:

-wykonanie poidełka lub domku dla owadów,

(dopuszczalna jest pomoc osoby dorosłej)

Zasady konkursu:

– termin składania prac w świetlicy do 23.05. 2023r

 – bierzemy pod uwagę pomysłowość wykonanej pracy, zgodność z tematyką, walory estetyczne, oryginalność, twórczość i kreatywność,

– prace muszą być opatrzone w metryczkę zawierającą następujące informacje:

 nazwisko i imię autora, klasa,

– organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania informacji o laureacie, tj. imienia, nazwiska na stronie internetowej szkoły,

– udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa na wykorzystanie prac do stworzenia wystawy plastycznej oraz umieszczenie zdjęcia na stronie internetowej szkoły,

– dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.

Osoby odpowiedzialne za konkurs: 

Katarzyna Akuszewska, Agata Goral, Anna Sadowska, Małgorzata Sieradzka, Anna Matuszewska, Ewa Tlaga.

Zapraszamy do udziału w konkursie