+48 58 629 39 30/ +48 573 006 705 dwudziestka@sp20gdynia.pl

Nauczyciel muzyki – pani Joanna Polak zaprasza do udziału w IX  WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PIOSENKI ROZRYWKOWEJ. Zainteresowani uczniowie proszeni są o kontakt z panią Polak. Termin przekazania prac konkursowych do 20 marca 2021, do pani Polak. Uważnie przeczytajcie poniższy regulamin konkursu:    

IX  WOJEWÓDZKI KONKURS PIOSENKI ROZRYWKOWEJ

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w Gdańsku.
Uczestnicy: Uczniowie klas 4-6 oraz 7-8 szkoły podstawowej, w tym oddziałów integracyjnych.

 • Termin i miejsce konkursu:

30.04.2021r. – Szkoła Podstawowa nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w Gdańsku.

 1. Cele konkursu:

– zachęcanie do prezentowania swoich umiejętności wokalnych,

– promocja młodych talentów,

– integrowanie uczniów z różnych oddziałów klasowych (również klasy integracyjne),

– poszukiwanie oryginalnych rozwiązań wokalnych.

Zasady uczestnictwa:

 1. Ze względu na specyficzną sytuację epidemiologiczną prosimy, aby piosenki w formacie MP4 (do 100 Mb) wraz z nagraniem wizualnym zostały przesłane do organizatorów konkursu. Termin ostateczny – 30.04.2021r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi między 08.05 a 15.05.21r. Informacja na temat wygranych miejsc oraz dyplomy zostaną wysłane pocztą lub na adres e-mail.
 2. W zmaganiach konkursowych udział biorą soliści oraz zespoły (szkoła może przygotować maksymalnie cztery prezentacje, np.: 3 solistów i 1 zespół).
 3. Piosenki można wykonywać a’capella lub z towarzyszeniem instrumentu, czy też zespołu,jak również zastosować gotowe podkłady ze ścieżką dźwiękową.
 4. Każdy uczestnik przygotowuje 1 piosenkę, której łączny czas trwania nie powinien przekroczyć 4 minut.
 5. Piosenki oceniane będą w czterech oddzielnych kategoriach:

– solista – piosenki w j. polskim – klasy 4-6,

– zespół – piosenki w j. polskim – klasy 7-8,

– solista – piosenki w j. obcym – klasy 4-6,

– zespół – piosenki w j. obcym – klasy 7-8.

Zgłoszenia zawierające nagrania, nazwę szkoły, imiona i nazwiska uczestników oraz nauczyciela przygotowującego uczniów, jak również telefon kontaktowy i e-mail należy przesyłać na adres k.benert@sp85.edu.gdansk.pl

Eliminacji wstępnych dokonują nauczyciele przygotowujący.

Wszelkich informacji w sprawach organizacyjnych udziela Katarzyna Benert, tel. 728 458 760 oraz Dariusz Osiński, tel. 606 450 920.

Kryteria oceny:
– dobór repertuaru,
– intonacja,
– dykcja,
– ogólny wyraz artystyczny.

Przepisy ogólne: Decyzje podjęte przez Jury są nieodwołalne i niepodważalne.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

IX WOJEWÓDZKI KONKURS PIOSENKI ROZRYWKOWEJ

 NAZWA PLACÓWKI……………………………………………………………

 1. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/ NAZWA ZESPOŁU……………………………………………………………..

TYTUŁ I AUTOR PIOSENKI

 …………………………………………………………………………

 1. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/NAZWA ZESPOŁU………………………………………………………………

TYTUŁ I AUTOR PIOSENKI

 …………………………………………………………………………

 1. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/NAZWA ZESPOŁU………………………………………………………………

TYTUŁ I AUTOR PIOSENKI

 …………………………………………………………………………

 

 1. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/NAZWA ZESPOŁU………………………………………………………………

TYTUŁ I AUTOR PIOSENKI

 …………………………………………………………………………

 

NAUCZYCIEL PRZYGOTOWUJĄCY (ADRES E-MAIL, TELEFON)…………………………………………………………………………………..