+48 58 629 39 30/ +48 573 006 705 dwudziestka@sp20gdynia.pl

22 x 4 zł = 88 zł
Wpłat należy dokonywać  w dniach:
 20-27 WRZEŚNIA 2020 r.
TYLKO na konto:
BANK PKO BP 34 1440 1026 0000 0000 1255 6837
BRAK TERMINOWEJ WPŁATY SKUTKUJE BRAKIEM OBIADÓW PRZEZ CAŁY MIESIĄC