+48 58 629 39 30/ +48 573 006 705 dwudziestka@sp20gdynia.pl

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną i wznowienie od 18.01.2021 r. stacjonarnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III szkół podstawowych, a także opublikowanie w dniu 22 grudnia 2020 r. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2020 r., poz. 2332) dającego Dostawcom możliwość rozdysponowania produktów, dostarczonych do szkół podstawowych w ramach „Programu dla szkół”, również dzieciom uczącym się w systemie zdalnym, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział  w programie, ARiMR informuje, że Dostawcy biorący udział w „Programie dla szkół” zobowiązani są realizować dostawy do:

  1. klas I-III szkół podstawowych,
  2. szkół podstawowych celem udostępnienia ich dzieciom uczącym się w systemie zdalnym, których rodzice/ opiekunowie prawni wyrazili zgodę na odbiór produktów oferowanych w ramach programu (powyższe dotyczy klas I-VIII szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz klas I-V ogólnokształcących szkół baletowych, w imieniu których rodzice wyrazili zgodę na udział w programie), a także czynnych oddziałów przedszkolnych – w przypadku szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, celem udostępnienia ich dzieciom uczącym się w systemie stacjonarnym, których rodzice/ opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w programie.

    Rodzice/opiekunowie prawni uczniów klas IV-V mogą wyrazić zgodę na odbiór produktów oferowanych w ramach „Programu dla szkół” (owoce i warzywa oraz mleko w szkole) – formularz oświadczenia dostępny tutaj. Należy go wypełnić i skan przesłać na adres mailowy szkoły dwudziestka@sp20gdynia.pl. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, którzy wypełnią oświadczenie i zobowiążą się do odbioru owoców i warzyw lub mleka, udostępnianych w ramach programu, ze Szkoły Podstawowej w dniach wskazanych przez szkołę zostaną poinformowani drogą mailową o miejscu i terminach odbioru produktów.

    Szczegółowe informacje dotyczące realizacji „Programu dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021 dostępne są na stronie internetowej https://www.arimr.gov.pl/rynki-rolne/program-dla-szkol.html