+48 58 629 39 30/ +48 573 006 705 dwudziestka@sp20gdynia.pl

REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNO-TECHNICZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ ŚWIETLICĘ SZKOLNĄ “MÓJ EKOLOGICZNY INSTRUMENT MUZYCZNY”

Organizatorem konkursu jest Świetlica w Szkole Podstawowej nr 20 w Gdyni.

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA:  Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów kl. I-III uczęszczających do świetlicy szkolnej.
  2. TEMATYKA KONKURSU: wykonanie przestrzennej pracy plastyczno-technicznej pt. “Mój instrument muzyczny”. Do wykonania instrumentu należy użyć różnorodnych materiałów (np. butelek, folii, papieru, kartonu, sznurków, drewienka, różnorodne pojemniki, kapsle).
  3. TERMIN DOSTARCZANIA PRAC: 25.04-13.05.2022r.
  4. TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW: 18.05.2022r. na stronie internetowej szkoły, w zakładce Aktualności.
  5. CELE KONKURSU:

kształtowanie postaw proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie,

rozwijanie świadomości ekologicznej uczniów,

– pogłębianie wiedzy na temat rodzajów i budowy instrumentów muzycznych

– rozwijanie kreatywności i twórczej aktywności dzieci,

– doskonalenie różnorodnych technik i form plastycznych.

  1. ZASADY OGÓLNE:

– praca należy przygotować w gronie rodzinnym,

– każdy z uczestników może zgłosić jedną pracę przestrzenną wykonaną  dowolną techniką

– prace płaskie nie będą podlegały ocenie konkursowej

– do pracy należy dołączyć metryczkę zawierająca: imię i nazwisko dziecka, klasę

  1.  KRYTERIA OCENY:

– oryginalność i pomysłowość pracy

– zgodność z tematem konkursu i wymogami regulaminowymi

– dobór techniki i materiałów

– wkład pracy ucznia

Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

Zapraszamy do udziału w konkursie!
Nauczyciele świetlicy
Aleksandra Paliwoda i Małgorzata Sieradzka.