+48 58 629 39 30/ +48 573 006 705 dwudziestka@sp20gdynia.pl

Od 3 do 7 czerwca w naszej szkole podejmowane były różnorodne działania związane z kampanią społeczną  „Cała Polska czyta dzieciom”

Fundacja ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom została założona w 1998 r.

przez panią Irenę Koźmińską.

Misją tej organizacji jest wspieranie zdrowia emocjonalnego – psychicznego, umysłowego i moralnego – dzieci i młodzieży poprzez działania oświatowe, edukacyjne i promocyjne.

 1. Poniedziałek – 3 czerwca
 • Inauguracja „Tygodnia czytania dzieciom” poprzez odczytanie przez Wychowawców wiersza „Lokomotywa” J. Tuwima.
 • W tym dniu chętni uczniowie mogli przebrać się za dowolną postać z np. bajki, wiersza – kolorowo i bajkowo!
 • Chętne klasy mogły zaprosić p. Martę Ziniak do swojej sali, aby przedstawiła wybraną opowieść z wykorzystaniem Teatrzyku Kamishibai.
 1. Wtorek – 4 czerwca
 • Na sali wielofunkcyjnej o godzinie 11.50 odbyło się spotkanie klas I z Dyrekcją Szkoły. Panie przeczytały uczniom swoje ulubione wiersze polskich poetów. Była okazja, aby porozmawiać z Panią Dyrektor i Paniami Wicedyrektorkami.
 • Wychowawcy wraz z dziećmi zapraszali do klasy dorosłych członków ich rodzin i słuchali czytanych przez nich fragmentów prozy lub poezji.
 1. Środa – 5 czerwca
 • Klasy młodsze wykorzystały piękną pogodę i wzięły udział w działaniach na rzecz projektu „Czytanie pod chmurką” – spotkali się w pięknych okolicznościach przyrody na piknikach, zajęciach sportowych i słuchali czytanych przez Wychowawców/Nauczycieli fragmentów wybranych książek.
 • Nauczyciel biblioteki czytał grupie dzieci odwiedzających czytelnię fragmenty książek – w bibliotece szkolnej.
 • Wychowawczynie świetlicy dzieliły się z dziećmi radością z czytania w szkolnej świetlicy lub na świeżym powietrzu.
 • Na holach uczniowie mogli obejrzeć prace przygotowane przez koleżanki i kolegów na konkursy: „Zakładka do książki”, „Poezja polska w obrazach”, „Okładka do książki – fotografia”
 1. Czwartek – 6 czerwca
 • W czasie przerwy o godzinie 10.45, a następnie 13.40 – klasy obecne w szkole wzięły udział w „szkolnej przerwie na czytanie”. Czytać można na holach, w salach, na dworzu…
 • Wychowawcy każdej klasy wraz z dziećmi zapraszali do klasy dorosłych członków ich rodzin i słuchali czytanych przez nich fragmentów prozy lub poezji.
 1. Piątek – 7 czerwca
 • Wolontariusze z klas starszych czytali młodszym dzieciom fragmenty swoich ulubionych lektur z klas I-III – „Starszaki czytają młodszym”.
 • Wychowawcy klas I-III prezentowali dzieciom fragment swojej ulubionej bajki/wiersza z dzieciństwa.
 • Wychowawczynie świetlicy czytały dzieciom w szkolnej świetlicy lub na świeżym powietrzu.
 • Chętne klasy zaprosiły p. Martę Z. do swojej sali, aby przedstawiła wybraną opowieść z wykorzystaniem Teatrzyku Kamishibai.

Organizatorzy: K. Arkuszewska, R. Bławat, B. Czacharowska, M. Tarczyńska, D. Voigt, M. Ziniak przy współpracy z Wychowawcami klas I-III, Wychowawcami świetlicy i Nauczycielem biblioteki