+48 58 629 39 30/ +48 573 006 705 dwudziestka@sp20gdynia.pl

Informujemy, że od dnia 9.11 do dnia 29.11 wszyscy uczniowie klas I-VIII pracują tylko w systemie zdalnym na platformie MS Teams zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Szkoła w tym czasie zapewnia opiekę świetlicową dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Obowiązuje pisemne oświadczenie rodziców, do pobrania tutaj