+48 58 629 39 30/ +48 573 006 705 dwudziestka@sp20gdynia.pl

Szanowni Rodzice,

jesteśmy uczestnikami nowej, niełatwej rzeczywistości, ale dzięki zrozumieniu i wsparciu z Państwa strony, organizowanie zdalnego nauczania stało się dla nas wszystkich ciekawym wyzwaniem.
W trosce o stworzenie, jak najlepszych warunków zdalnego nauczania wybraliśmy platformę Microsoft Office 365. Oprócz tego głównego narzędzia obowiązuje także e-dziennik i e-mail. Dopuszczamy również korzystanie z dodatkowych metod i technik kształcenia na odległość, wybranych przez nauczycieli.

W organizowaniu zdalnego nauczania dbamy o  stworzenie naszym uczniom, jak najlepszych warunków do nauki. Chcemy to osiągnąć poprzez:

  • Jasne ustalenie przez nauczycieli co tygodniowego zakresu treści nauczania.
  • W miarę równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia.
  • Zróżnicowanie zajęć w każdym dniu.
  • Łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.
  • Monitorowanie postępów, weryfikowanie wiedzy i umiejętności, a także ocenianie.
  • Współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami.

Cenimy bardzo Państwa pomoc i zrozumienie sytuacji, której trudno byłoby sprostać bez Państwa zaangażowania w organizowanie zdalnej nauki dzieci. Nie jest łatwym fakt, iż dzieci są teraz pod Waszą stałą opieką. Rozumiemy to i doceniamy.

Zdajemy sobie sprawę, że nowa sytuacja może być trudna dla rodzica lub ucznia, w związku z tym na stronie internetowej szkoły będzie możliwe zainicjowanie, w razie potrzeby, indywidualnego kontaktu z pedagogiem lub psychologiem.

Dziękujemy za Państwa czujność, troskę i konstruktywne uwagi. Dzięki, którym udoskonalamy nowy sposób nauczania i kontaktu z uczniem.

Z poważaniem,
Dyrekcja SP20