+48 58 629 39 30/ +48 573 006 705 dwudziestka@sp20gdynia.pl

Od 25 maja 2020 r. będą prowadzone stacjonarne konsultacje nauczyciel-uczeń klasy VIII. A od 1 czerwca dla wszystkich naszych uczniów. W tym celu uczeń zgłasza chęć skorzystania z konsultacji nauczycielowi przedmiotu drogą mailową na adres służbowy (pierwsza litera imienia kropka nazwisko@sp20gdynia.pl). Nauczyciel wyznacza uczniowi termin. Konsultacje odbywać się będą na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego. Uczeń musi mieć przy sobie podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna: oświadczenie o stanie zdrowia dziecka
oraz zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka.

Szczegółowe informacje oraz oświadczenie i zgoda znajdują się tutaj – prosimy zapoznać się dokładnie oraz pobrać, wypełnić dokumenty