+48 58 629 39 30/ +48 573 006 705 dwudziestka@sp20gdynia.pl

obiady w czasie rekolekcji – 22 x 4 zł = 88 zł, 
bez obiadów w czasie rekolekcji – 20 x 4 zł = 80 zł
Wpłat należy dokonywać w dniach: 
20-27 STYCZNIA 2020 r. 
w sekretariacie szkoły lub na konto:
BANK PKO BP 34 1440 1026 0000 0000 1255 6837

BRAK TERMINOWEJ WPŁATY SKUTKUJE NIEWYDANIEM OBIADÓW PRZEZ MIESIĄC