+48 58 629 39 30/ +48 573 006 705 dwudziestka@sp20gdynia.pl

1.TERMIN KONKURSU:01.2022r. godzina 16.45 w świetlicy.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA: Do udziału w konkursie zapraszamy solistów z klas I-III. Prezentacja konkursowa obejmuje wyłącznie następujące formy: wokalną lub wokalno – instrumentalną. Uczestnik ma obowiązek dostarczyć podkład muzyczny na nośniku pendrive  lub przygotować instrument, na którym będzie grał samodzielnie. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do wykonania jednej polskiej kolędy lub pastorałki.
3.CELE KONKURSU:
– kultywowanie i rozwijanie tradycji wspólnego kolędowania oraz popularyzacja polskich kolęd i pastorałek
-integracja środowiska szkolnego
-rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci  i ich uzdolnień muzyczny
4. OCENA I NAGRODY: Komisja oceniać będzie:
* walory głosowe
* muzykalność i poczucie rytmu
* dykcję
* dobór repertuaru i interpretację
* ogólny wyraz artystyczny
Wśród uczestników zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia oraz dyplomy uczestnictwa dla każdego ucznia. Zgłoszenia uczniów do udziału w konkursie proszę zgłaszać do dnia 24.01.2022r. na adres a.paliwoda@sp20gdynia.pl

Aleksandra Paliwoda\, Katarzyna Arkuszewska, Anna Rekowska