+48 58 629 39 30/ +48 573 006 705 dwudziestka@sp20gdynia.pl

Drogie Dzieci, Drodzy Rodzice

Jako Szkoła Promująca Zdrowie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rodzinnym konkursie kulinarnym.
Wystarczy wspólnie przygotować zdrową i kolorową potrawę.
Swoje popisowe kolorowe kulinarne dzieła fotografujcie lub tworzycie krótki ok. minutowy filmik
i wysyłacie na podany w regulaminie adres e-mail do dnia 18.12.2020 roku.
Ogłoszenie wyników nastąpi 23.12.2020 roku.
Wszystkie szczegóły znajdziecie w regulaminie konkursu (zamieszczony poniżej).
ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU
DAJCIE Z SIEBIE WSZYSTKO I GOTUJCIE Z PASJĄ!
Zespół ds. promocji zdrowia klas 1-3

Zachęcamy do udziału w konkursie i obejrzenia naszej prezentacji, która przybliży Wam czym
jest zdrowe odżywianie:

Regulamin konkursu

RODZINNY KONKURS KULINARNY
POD HASŁEM „ZDROWIE NA TALERZU”

Cele konkursu:
• Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;
• Rozwijanie kreatywności i pomysłowości dzieci oraz rodziców;
• Czerpanie radości ze wspólnie spędzonego czasu;
• Rozpowszechnianie fotografii i filmu jako dziedziny sztuki.

Regulamin:
• Konkurs adresowany jest do dzieci i rodziców z klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni
• Zadaniem Uczestników jest wspólne przygotowanie zdrowej, kolorowej potrawy i sfotografowanie jej oraz przesłanie w formie elektronicznej 2 zdjęć (prezentujących etap powstawania potrawy oraz efekt finalny) wraz z przepisem na adres: a.paliwoda@sp20gdynia.pl lub nagranie filmiku o długości maksymalnie 1 minuty (pokazującego etap przygotowania i efekt finalny potrawy) wraz z przepisem oraz wysłanie go na adres paliwodaaleksandra82@gmail.com
• Każda rodzina może zgłosić maksymalnie 1 pracę konkursową (dwie fotografie lub filmik)
• Prace będą oceniane w dwóch kategoriach – fotograficznej oraz filmowej
• Do każdego maila z pakietem zdjęć oraz filmem należy dołączyć następujące informacje:
– nazwę potrawy
– imię, nazwisko i wiek autora oraz imię rodzica/opiekuna, który towarzyszył dziecku w tworzeniu dania;
– przepis, w jaki sposób można przygotować zaprezentowaną na fotografii lub filmie potrawę;
• Prace zgłaszane do konkursu należy przesłać w wiadomości e-mail do dnia 18.12.2020r (piątek).

Ocena prac:
1. Zgłoszone prace oceniać będzie jury, powołane przez organizatora konkursu;
2. Kryteria oceny prac:
• Wykorzystanie “zdrowych” produktów do przygotowania dania,
• Ogólny wyraz artystyczny prezentowanej potrawy,
• Oryginalność potrawy;
• Ogłoszenie wyników nastąpi 23.12.2020 r. na stronie internetowej szkoły oraz zostanie dostarczone uczestnikom poprzez wiadomość email.
• Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody po powrocie do szkoły.
Prawa organizatora:
• Prace konkursowe przejdą na własność organizatora;
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji dostarczonych i nagrodzonych prac na stronie internetowej szkoły;
• Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin uczeń wraz z rodzicem/opiekunem wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych (dziecko – imię, nazwisko, klasa, rodzic/opiekun – imię) przez organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

Zespół promocji zdrowia klas 1-3
Halicka-Stelmaszyk Weronika
Paliwoda Aleksandra