+48 58 629 39 30/ +48 573 006 705 dwudziestka@sp20gdynia.pl

ŚWIETLICA

Rekrutacja do świetlicy

Drodzy Państwo,
Od dnia 22 maja  – 16 czerwca 2023 rozpoczyna się rekrutacja do świetlicy na rok szkolny 2023/24.
Bardzo prosimy o pobieranie kart ze strony internetowej szkoły w zakładce świetlica –rekrutacja do świetlicy.
Karta zgłoszenia do świetlicy składa się z dwóch części, obie składamy w wyznaczonym terminie. Uaktualnienie drugiej części karty będzie możliwe we wrześniu u wychowawców świetlicy.
Wypełnione karty należy złożyć w wyznaczonym miejscu w nowej części szkoły lub u wychowawców świetlicy.

Karta zgłoszenia do świetlicy cz.1 tutaj

Karta zgłoszenia do świetlicy cz.2 tutaj

„Świetlica – co to za miejsce?
Tu świetnie się bawimy,
za mamą nie tęsknimy!
Tu przyjaciół mamy,
do świetlicy zapraszamy!
Po co martwić się i bać?
Tu nic złego nie może się stać!
Wejdź do nas śmiało
i poznaj brać wspaniałą!!!”

 

Nauczyciele - rok szk. 2022/2023

Katarzyna Arkuszewska​ – kierownik świetlicy
Anna Sadowska
Ewa Tlaga
Agata Goral
Małgorzata Sieradzka
Anna Matuszewska

Organizacja pracy Świetlicy - Regulamin - rok szk. 2023/2024

Organizacja pracy Świetlicy – Regulamin – rok szk. 2023/2024

REGULAMIN ŚWIETLICY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W GDYNI
obowiązujący w roku szkolnym 2023/2024

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY:

 1. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku od 6.30 do 17.30
 2. Rodzice są zobowiązani do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy lub upoważnienia do tego innych osób.
 3. Nauczyciele świetlicy realizują swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy świetlicy oraz miesięcznymi planami pracy opiekuńczo-wychowawczej poszczególnych nauczycieli, które opiniuje kierownik świetlicy i zatwierdza dyrektor szkoły. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25.08.2017r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017r. poz 1646).
 4. W świetlicy organizowane są dla dzieci zajęcia:
  – rozwijające zainteresowania uczniów (plastyczne, muzyczne, żywe słowo, ”Klubik Mądrej Sowy”, zajęcia sportowe, zabawy ruchowe na boisku szkolnym).
  – zaspokajające indywidualne potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów; (pomoc w odrabianiu lekcji, dostosowanie zajęć do możliwości i potrzeb dzieci, gry logiczne i edukacyjne, prezentacje multimedialne).
 5. Opieką świetlicy objęci są uczniowie klas I-III zakwalifikowani na podstawie kart zgłoszeniowych, których rodzice/opiekunowie nie mają możliwości zapewnienia opieki przed lub po zajęciach lekcyjnych ze względu na czas pracy.
 6. Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej należy pobrać ze strony internetowej szkoły sp20gdynia.pl(zakładka  świetlica – rekrutacja) następnie wypełnić i złożyć w dniach 22.05–16.06.2023 w wyznaczonym miejscu w nowej części szkoły (oznaczone pudełko) lub bezpośrednio u wychowawcy świetlicy.
 7. Wszelkie indywidualne prośby dotyczące pobytu dziecka i organizacji zajęć należy zgłaszać kierownikowi świetlicy drogą telefoniczną (58) 629 39 30 (wew.34), lub mailową arkuszewska@sp20gdynia.plw dniach od poniedziałku – piątku w godzinach 07:00 – 17:00.
 8. Opieką świetlicy mogą być również objęci w szczególnych przypadkach i inni uczniowie również na podstawie kart zgłoszenia.
 9. Świetlica nie odpowiada za zgubione rzeczy dzieci.
 10. Wychowawca klas wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego, uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.

PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA ZE ŚWIETLICY:

 1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej i przychodzące do niej przed zajęciami lekcyjnymi, powinny być przyprowadzane przez rodziców / prawnych opiekunów  do przestrzeni wspólnej w nowej części szkoły (przedsionek).
 2. Dzieci opuszczają świetlicę zgodnie z informacją zawartą w karcie zgłoszenia do świetlicy. O wszelkich zmianach pobytu dziecka w świetlicy należy informować wychowawców świetlicy pisemnie. Ustne informacje podane przez dziecko nie będą respektowane.
 3. Świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosi ono swoją obecność u wychowawcy świetlicy do czasu jego wyjścia na zajęcia lekcyjne, zajęcia dodatkowe, odbioru przez osobę upoważnioną lub samodzielnego wyjścia według pisemnych deklaracji złożonych przez rodziców/opiekunów.
 4. Dziecko może być odebrane przez osoby do tego upoważnione w karcie orazrodziców/prawnych opiekunów. Dotyczy to również odbioru na zajęcia dodatkowe odbywające się w szkole i poza nią.
 5. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy,ma obowiązek zgłosić jego odbiór poprzez kontakt telefoniczny z nauczycielem świetlicy na numer +48 573 006 706 (z własnego aparatu telefonicznego) lub bezpośrednio w portierni pracownikowi obsługi. Wychowawca świetlicy ma prawo wylegitymować osobę odbierającą dziecko.
 6. Każdorazowa zmiana danych kontaktowych rodziców/prawnych opiekunów oraz danych osób upoważnionych do odbioru dzieci ze świetlicy,  powinna być niezwłocznie zgłoszona kierownikowi świetlicy na adres mailowy arkuszewska@sp20gdynia.pl
 7. Każdorazowa zmiana godziny samodzielnego opuszczenia przez dziecko  świetlicy musi być zgłoszona  pisemnie (kartka z dokładną godziną wyjścia przekazana przez dziecko).
 8. W przypadku kiedy rodzic z przyczyn od siebie niezależnych nie zdąży do godziny 17:20 odebrać dziecka, ma obowiązek telefonicznie poinformować o swoim spóźnieniu wychowawcę świetlicy. Tel. (058) 629-39-30 (wew. 34) lub +48 573 006 706.

Regulamin sporządzony przez kierownika świetlicy – Katarzynę Arkuszewską

Zatwierdzony przez wicedyrektora – Iwonę Nitychoruk

AKTUALNOŚCI

Świetlicowy grudzień/styczeń

"Miesiąc grudzień był pełen niespodzianek. Wszyscy poczuliśmy magię świąt. Wspólnie pisaliśmy listy do Mikołaja. W świetlicy odbyły się Mikołajki, dzieci miały okazję ubrać się na czerwono. Wykonywaliśmy wiele ozdób świątecznych, które zostały przekazane na kiermasz...

czytaj dalej

Wyniki konkursu Stroik Bożonarodzeniowy.

Miejsce I Leon Dzioba Miejsce II Kacper Rodzic Miejsce III Mateusz Raczyński Wyróżnienie Olaf Zęgota Serdecznie gratulujemy i dziękujmy za udział w konkursie. Nauczyciele świetlicy [gallery columns="4" size="medium"...

czytaj dalej

„Pomagania zmienia świat na lepsze”

Świetlica szkolna składa serdeczne podziękowania za zaangażowanie i wsparcie akcji charytatywnej na rzecz  FUNDACJI Z POMPĄ. Serdecznie dziękujemy uczniom, nauczycielom, rodzicom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w naszą akcję. Bez Waszej przychylnej postawy...

czytaj dalej

Listopad w świetlicy

Pierwszy tydzień listopada rozpoczęliśmy od tematów związanych z nadchodzącym Świętem Niepodległości. Wspólnie śpiewaliśmy, oglądaliśmy filmy edukacyjne oraz rozwiązywaliśmy łamigłówki. W kolejnym tygodniu dużo rozmawialiśmy o emocjach, przyjaźni i uczuciach. W...

czytaj dalej

Promocja zdrowia w klasach 1-3

"W naszej szkole od wielu lat w ramach Programu Promocji Zdrowia realizowane są treści związane ze zdrowiem. Poruszamy tematy prozdrowotne takie jak: zdrowe odżywianie, moc witamin, jak dbać o odporność, moc uśmiechu-pozytywne emocje, sport to zdrowie, higiena ważna...

czytaj dalej

„Jesienne lampiony”

Wyniki konkursu: I miejsce: Olaf Zęgota (2a) oraz Maja Pilarska (1c) II miejsce: Mikołaj Chludziński (2c) oraz Anna Jaśkiewicz (3c) III miejsce: Kacper Zienkiewicz (1C) Wyróżnienie: Lidia Kuleczka (2C) Uczniowie wykazali się kreatywnością i zaangażowaniem....

czytaj dalej

Październik w naszej świetlicy

Październik w naszej świetlicy był równie kolorowy jak wrzesień. Odbyło się dużo zdjęć plastycznych, ruchowych oraz muzycznych. Prace dzieci wykonane w świetlicy ozdobiły salę, w której jest wesoło i różnorodnie. Poruszaliśmy tematy takie jak: "Światowy Dzień...

czytaj dalej

Wrzesień w świetlicy

Witajcie!  Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy od przypomnienia zasad bezpieczeństwa. Najmłodsi wychowankowie świetlicy stworzyli kodeks dobrego zachowania. Wakacyjne wspomnienia odzwierciedliliśmy poprzez stworzenie galerii prac. 22 września w naszej szkole odbyło się...

czytaj dalej

Maj i czerwiec w świetlicy

Maj rozpoczęliśmy od przygody z książką, rozmawialiśmy z uczniami o tym jak powstają książki. Dzieci projektowały własne okładki oraz pisały krótkie opowiadania. Wszystko to działo się za sprawą projektu edukacyjnego „Świat bajek”. Wraz z pojawieniem się pięknej...

czytaj dalej