+48 58 629 39 30/ +48 573 006 705 dwudziestka@sp20gdynia.pl


Nasi siódmoklasiści zamiast sprawdzianu z dynamiki (fizyka), mieli za zadanie wziąć udział w internetowym projekcie (tzw. WebQueście) pt. Zakręcona Dynamika. Temat dotyczył zaprezentowania trzech zasad dynamiki Newtona w jednej z wybranych form – filmiku, lapbooka, gry dydaktycznej, bądź też komiksu.
Największym powodzeniem cieszyły się lapbooki oraz filmiki. W trzech klasach powstały dwie gry (jedna planszowa, druga komputerowa) i niestety ani jeden komiks.
Wszystkie prace piękne, widać, że uczniowie przyłożyli się do wyznaczonego im zadania.

Trudniejszą sprawą okazała się ocena koleżeńska. Po prezentacji projektu każda grupa była oceniana przez kolegów i koleżanki. I… niestety w jednej klasie uczniowie zmówili się, że będą najniżej punktować osiągnięcia pozostałych grup, by samemu dostać najlepszą notę. Nie wpadli na to, że inni o tym usłyszą i w efekcie zbyt wysokiej krytyki, oceny w tej klasie okazały się niższe, niż w pozostałych. Może ta przykra nauczka, zaprocentuje bardziej obiektywną postawą kolejnym razem.